top of page

Günümüz zorlu rekabet koşullarında yöneticilerin yaşadığı en temel sorun işi yönetmek ile insanı yönetmek arasındaki ilişkiyi kurmaktır. İşi yönetmek insanı yönetmekten geçtiği için, yöneticilerin bu bilgi ve beceriye sahip olana kadarki süreçte yaşadıkları deneyim, tek tip ve standart bir liderlik tarzının onları arzulanan sonuca ulaştıramadığını, içinde bulunulan duruma ve karşımızdaki kişinin bilgi, beceri, tecrübe, motivasyon ve özgüvenine bağlı olarak esnek ve durumsal bir liderlik yaklaşımının gerekliliğini ortaya koymaktadır.

 

En büyük yatırım kalemlerinden biri olan “insan” doğru yönetilmediği ya da yönlendirilmediği zaman açık ve ölçülebilir hataların ve kayıpların yanında ciddi oranda gizli ve ölçülemeyen iş, kaynak ve insan kaybı da yaşanmaktadır. Çalışanlar motivasyonunu, özgüvenini ve inancını yönetim hatalarıyla kaybedebilmekte, bunun sonucunda sahip oldukları bilgi ve beceriyi ortaya koymaktan vazgeçebilmekte, hatta verimliliği düşürecek şekilde hedefe zıt yönde eylemlere geçebilmektedir.

 

Çalışanların verimliliğini artırmak, onların potansiyellerini maksimum performansa dönüştürerek gelişimlerini sağlamak ve onları ileride daha çok sorumluluk alabilecekleri pozisyonlara hazırlamak ilk amirlerin en temel görevleri arasındadır.

 

Eğitimimiz yöneticilere bu görevi en başarılı şekilde yerine getirebilmek için ihtiyaçları olan temel bilgi ve becerileri kazandıracak, beraberinde hedeflendirme, motivasyon, delegasyon, geribildirim, ilişki kurma, ikna ve etkileme gibi yönetim araçlarını hassas dengede kullanmalarının yöntemini ve formülünü verecektir.

 

Kazanımlar

* Ast ve üstlerine en iyi şekilde liderlik etmek
* Her çalışanın potansiyelini maksimum performansa dönüştürebileceği bir ortam oluşturmak
* Değişken durum ve kişilere karşı farklı yönetim yaklaşımları sergilemek
* Çalışanları yetkin, motive ve özerk hale gelebileceği bir çizgide ilerletmek
* İş ortamında ortak bir dil geliştirmek

 

Eğitmenler

*Arzu İrez

 

Kimler Katılmalı

* İş dünyasında çalışan herkes

 

Katılımcı Adedi ve Gruplar

* 10-15 kişi

 

Süre (Kısa Versiyon)

* Offline 1 gün
* Online (interaktif) 2 yarım gün

 

Süre (Kapsamlı ve Uygulamalı Versiyon)

* Offline 2 gün
* Online (interaktif) 2 tam gün

 

Modüller
Ön Çalışma:

Programdan 1 hafta önce katılımcılara “Liderlik Stilleri Analizi” testi gönderilecektir ve eğitime bu testi doldurulmuş olarak katılmaları istenecektir.

Seminer Programı :
Giriş – Tanışma – Seminerden beklentilerimiz

*Eğitim Programının Akışı & Tanışma
*İhtiyaçları ve beklentileri belirleme
*Kitapçığın kullanımı ile ilgili ön bilgilendirme

 

* Modül 1 : Liderlik Stilleri

*Performans Formülü
*Performans kategorileri

-Liderlik İhtiyaç Analizi testi
-9 farklı performans seviyesinin belirlenmesi
-Grup çalışması – 9 farklı performansın artı ve eksileri

*Liderlik Stilleri Analizi

-Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi
-4 farklı liderlik stilinin irdelenmesi

*Çalışanların gelişimi

-Durumsal Liderliğin esaslarını anlamak
-Ekibin gelişim seviyelerini belirlemek
-Ekibe bir gelişim programı oluşturmak

-Doğru kişiye doğru liderlik için bir yol haritası çizmek
-Çalışan gelişiminin iletişim yöntemini oluşturmak
-Ya bizim gelişimimiz? Yöneticimizle kendi gelişim haritamızı oluşturmak

 

* Modül 2 : Motivasyon

*Hedefin motivasyondaki yeri
-Doğru ve akılcı hedef belirleme
-Kişiye göre hedef belirleme
-Kişisel hedefler – takım hedefleri
-Ulaşma – ulaşamama durumunda yapılması gerekenler
-Hedef – motivasyon ilişkisi
-“Toplar sepete” uygulaması
-Zihinsel engelleri aşma

*Klasik Motivasyon Teorileri

-Maslow
-Herzberg

*Bir yönetici olarak ekibimi nasıl motive ederim?

-Grup çalışması : Beni ne motive eder? Beni ne demotive eder?
-İş hayatına aktarılabilecek motivasyon yöntemleri
-Paranın motivasyondaki yeri

*Yeni bakış açıları

-Gallup araştırması
-Kalıcı motivasyon için 12 faktör
-Öz-motivasyon

 

* Modül 3 : Delegasyon – Yetkilendirme

*Yetkilendirmenin iş hayatındaki yeri
-Nedir? Ne olmalıdır?
-Ne olmamalıdır?
-Neden yetkilendirme yapılmalı?
-Kimlere yetkilendirme yapılmalı?
-Ne zaman yetkilendirme yapılmalı?
-Nasıl yetkilendirme yapılmalı?

 

* Modül 4 : Koçluk ve mentörlük

*Koçluk ve Mentörlüğün iş hayatındaki yeri
-Nedir? Ne olmalıdır?
-Ne olmamalıdır?
-Neden koçluk yapılmalı?
-Kimlere koçluk yapılmalı?
-Ne zaman koçluk yapılmalı?
-Nasıl koçluk yapılmalı?

durumsal_liderlik
bottom of page