top of page

Duygusal zekâ veya yaygın İngilizce ifade edilişiyle EQ, bir insanın kendisine veya başkalarına ait duyguları anlama, sezinleme, yönetme ve yönlendirme yetisi, kapasitesi ve becerisinin ölçümünü tanımlamaktadır.

 

Duygular her ne kadar özel hayatın bir parçası olarak algılansa ve profesyonellikte yeri olmadığı düşünülse de iş hayatındaki birçok kararın arkasında ağırlıklı olarak duygular vardır.

 

Duygular iyi yönetildiğinde güçlü bir silah, kötü yönetildiğinde ise başarı yolunda büyük engellerdir.

 

Duygusal zekâ eğitimi çalışanlara birçok anlamda fayda sağlar. İş dünyasında, duygusal zekâ, çalışanların hem kendileri hem de başkalarıyla daha iyi iletişim kurmalarına, işyeri stresi ve baskısı ile başa çıkmalarına ve daha etkili iş birliği yapmalarına imkan sağlar. Ayrıca, duygusal zekâ eğitimi çalışanların liderlik becerilerini geliştirerek daha iyi yöneticiler olmalarına, değişen iş ortamına uyum sağlamalarına ve çatışmaları daha etkili bir şekilde yönetmelerine de destek olur.

 

Kazanımlar

* Kendi duygularını tanımak, kontrol etmek ve yönetmek için beceriler kazanma
* Duyguların çıkış noktasını, kaznadırdığı ya da kaybettirdiği durumları ve iş hayatına olan etkisini anlama
* Diğer insanların duygularını okumak, anlamak ve empati kurmak için beceriler kazanma
* Stres ve baskı altında daha iyi performans göstermeye yardımcı olan stres yönetimi ve öfke kontrolü tekniklerini öğrenme
* Kendini motive etmek için gerekenleri anlama
* Ekip yönetmek, İş birliği yapmak, güven oluşturmak, liderlik etmek ve değişen iş ortamına uyum sağlamak için gerekli becerileri kazanma.

 

Eğitmenler

*Arzu İrez

 

Kimler Katılmalı

* İş dünyasında çalışan herkes

 

Katılımcı Adedi ve Gruplar

10-14 kişi

 

Süre (kısa versiyon)

* Offline 1 gün
* Online (interaktif) 2 yarım gün

 

Süre (detaylı ve uygulamalı versiyon)

* Offline 2 gün
* Online (interaktif) 2 tam gün

 

Ön Çalışma:

Programdan 1 hafta önce katılımcılara “Duygusal Zekâ testi” gönderilecektir ve eğitime bu
testi doldurulmuş olarak katılmaları istenecektir.

 

Modüller

 

*Etkin İletişimindeki Temel : Duygusal Zekâ
*Çoklu Zekâ Kuramı: Duygusal Zekâ ve Bilişsel Zekâ
*Birbirinin Alternatifi mi, Tamamlayıcısı mı?
*Duygusal Zekânın 5 Temel Alanı

 

* Modül 1 : Özbilinç

*Duyguları Anlamak
*Kendini Tanımak/ Bilmek
*Nesnellik: Performansın ve İletişimin Önünde Önemli Bir Engel: Paradigmalarımız
*Dinleme Becerileri
*Kendini İfade Etme Becerisi

 

* Modül 2 : Özyönetim

*Stres Yönetimi
*Öfke ve Dürtü Kontrolü: Beyin ve Performans İlişkisi
*Problem Çözme
*Uyum Sağlama, Esneklik

 

* Modül 3 : Özmotivasyon

*İyimserlik ve Olumlu Bakış: Olumlu Zihinsel Tutum, Etki&Tepki
*Başarma Dürtüsü: İyi Yapılandırılmış Hedefler Koymak

 

* Modül 4 : Sosyal Bilinç

*Duygusal Zekânın Bir Unsuru Olarak Empati

 

* Modül 5 : Sosyal Beceriler

*Tarzları Tanıma: İletişim Profili Analizi Testi
*Ahenkli Bir İletişim İçin Uyum Sağlama Tekniği

*Zor Durumlarda Güven Oluşturma ve Güvenli Davranış
*İlgi Kültürünü Yaygınlaştırmak

duygusal_zeka
bottom of page