top of page

Kararlarımızı verirken neleri göz önüne alırız? Karar verdikten sonra pişman olduğumuz oluyor mu? Özellikle iş yaşamında yanlış kararlar nelere yol açabiliyor?

Bütün bunları düşündüğümüzde karar verme mekanizmamızın doğru çalıştığından emin olmak istemiyor muyuz? Peki bu neye bağlı? Her karar herkes için iyi midir?

İnsan önce kendini sonra karardan etkilenecekleri tanırsa daha doğru karar verebilir mi? Duygularımızı ne kadar işin içine katmalıyız? Bütün bu soruların cevabını istiyorsanız buyrun bu eğitimde birlikte arayalım.

 

Kazanımlar

* Ana konuyu anlayabilme
* Satır aralarını okuyabilme
* Belirsizlikle başa çıkabilme
* İnsiyatif alabilme
* Diğerlerini anlama
* Kendine inanç (Assertiveness)
* Etki yaratma
* Strateji oluşturma
* Davranış biçimlerini tanıma
* Farklı profillerdeki inanların nasıl karar verdiklerini öğrenme

 

Eğitmenler

Fikret Güçlüer

 

Kimler Katılmalı

* Üst ve orta kademe yöneticiler,
* Eleştirel düşünme ve karar verme becerilerini geliştirmek isteyen diğer tüm
çalışanlar
* İş dünyasında çalışan herkes
* Gelecek ile ilgili hedefleri bulunan herkes

 

Katılımcı Adedi ve Gruplar

* 12-20 kişi
* 3-4 takım

 

Süre

* Offline 1 gün
* Online (interaktif) 2 yarım gün

 

Modüller

İnteraktif online eğitimlerde her bir modül arasına minimum 1 gün ara verilmesi tavsiye
edilmektedir.

 

* Modül 1 : Düşüncenin temelleri

– Düşünce temellerinin anlatımı gerçek hayattan örnekler ile zenginelştirilmesi.
– İlgililik kavramı
– Geçerlilik kavramı
– Açıklık ve anlaşılabilirlik kavramı
– Dengelilik (genişlik ve derinlik) kavramı
– Mantıklılık kavramı
– Doğruluk kavramı
– Adillik kavramı

 

* Modül 2 : Karar Mekanizmaları

– Karar verme yöntemleri ve modelleri hakkında bilgiler paylaşılacaktır.
– Karar vermeyi etkileyen faktörler nelerdir?
– Karar verme süreçleri nelerdir?

 

* Modül 3 : Karar vermenin duygusal ve mantıksal boyutu

– Duygu ve mantık ilişkisinin ve ayrımının netleştirilmesi
– Karar süreci ile psikolojinin ilişkisi
– Analitik yaklaşımın anlatımı

 

* Modül 4 : Stratejik / taktik kararların fark ve benzerlikleri

– Strateji ve Taktik tek tek nedir?
– Uzun, orta ve kısa vadeli düşünme ve planlama
– Stratejik düşünme nasıl olur?
– Çözümlerin taktik ölçeğinde incelenmesi

 

* Modül 5 : Davranışları belirleyen etmenler

– Davranış nedir, nasıl gelişir?
– Bilgi ve tavsiyenin davranışa etkisi
– Sosyal etkileşimin davranışlara etkisi
– Çevre ve kültürün davranışlarımıza katkıları

 

* Modül 6 : Hedefleriniz ve Siz

– Bizi biz yapan koşulların ve hedeflerimizin ilişkisi
– Hedeflerimize erişmek için bizi destekleyen şeyler nelerdir?

 

* Modül 7 : Karar verme yöntemleri

– 6 şapka düşünme tekniğinin anlatımı
– Beyin fırtınası nasıl yapılır?
– Delfi tekniğinin anlatımı ve uygunlanması

 

* Modül 8 : Şeytanın avukatlığı

– Olabilecek en kötü ihtimalin ortaya konması
– Fayda üreten varsayım ve ihtimaller nasıl ortaya konur?
– Kötü ile faydanın görünmesi

Çalışma masası
bottom of page