top of page

B2C pazarlama çalışmalarının aksine B2B pazarlama süreçleri üzerine çok az çalışılan bir disiplindir. Metodoloji olarak birbirlerine çok benzeseler de işleyiş ve yöntemler bağlamında oldukça farklı ilerlemekte ve çalışmaktadır. 

Özellikle B2B pazarlama noktasında fuar, etkinlik, kurumsal varlık dokümanları gibi araçlara sıkışmış bir disiplindir. Bu noktada dijitalleşme ve pandemi etkisi ile birlikte geçmişten gelen ve alışılagelmiş B2B pazarlama yolculukları ve yöntemleri artık işe yaramıyor. İçinde bulunduğumuz yeni dünyada B2B markaların; dikkat çekme, müşterileri ikna etme, servislerini sunma, müşteri ile iletişim kurma, yeni müşteriler oluşturma, fiyatlama, kampanya gibi birçok pazarlama gibi birçok pazarlama çalışmasını verimli kılmak ve dönüşüme adapte olmasını sağlamalı…

 

Bu eğitimde katılanların ne gibi farkındalıklar kazanması amaçlanmaktadır;

 

*         Satın alma deneyimini güçlendirmek

*         Marka bilinirliğini arttırmak

*         Etkileşimi arttırmak, kalitesini yükseltmek

*         Potansiyel müşteri (LEAD) kazanmanızı sağlamak

*         Satışlarınızı arttırmak

*         Müşteri sadakatini artırmak

*         Mevcut müşterileri korumak ve ciro miktarını yükseltmek

 

Nihai olarak stratejik pazarlamanın hedefi; müşterinin ihtiyacını keşfettiği andan sizin markanızı başkalarına tavsiye edeceği sürece kadar ki bütün pazarlama sürecini baştan aşağıya tasarlamak amacımızdır. 

 

Detaylı bilgi edinmek için lütfen tıklayın.

 

Eğitmenler

      * Dr. Hakan Tetik

      * Gökhan Avcı

 

Kimler Katılmalı

       * Müşteriye temas eden bütün fonksiyonlar

       * Pazarlama süreçlerinden sorumlu herkes

 

Katılımcı Adeti ve Gruplar

       * 12-20 kişi

       * 3-4 takım

 

Süre

      * Offline 2 gün

      * Online (interaktif) 4 yarım gün

 

Modüller

İnteraktif online eğitimlerde her bir modül arasına minimum 1 gün ara verilmesi tavsiye edilmektedir.

 

* Modül 1 : B2B Pazarlama

          – B2B pazarlama sürecinin anlatımı
          – Farklı Pazar modellerinin anlatımı
          – Strateji ve pazarlama arasındaki ilişki ne?

          – Beklentilerin alınması

          – Sohbet havasında tanışma (Süre 15-20dk)

 

 

* Modül 2 : Workshop

          – B2B konumlandırma başlıklarının detaylandırılması; Pazar, Müşteri, Marka, Ürün ve Kanallar (satış ve iletişim).
          – Örneklendirme ve ufak çalışmalar ile desteklenmesi.
          – Takımların oluşturulması.
          – Yapılacak çalışmanın anlatılması

          – Bireysel mini ödev verilmesi 

 

* Modül 3 : Ödev Yorumlama / Örneklendirme

         – Ödev sonuçlarının dinlenmesi ve sonraki çalışmalar için hazırlıkların anlatılması
         – Pazar segmentlerinden başlayarak kanallara kadar bütün bileşenlerin detayları ile anlatılması

         – Takımlara minik sorular ile ilham verilmesi

         – Günlük hayattan örnekler ile kavramların zenginleştirilmesi

         – Müşteri kavramının her ölçekte içselleştirilmesi

 

* Modül 4 : Workshop

         – Elde edilen çalışmalara göre; müşteri, ürün ve kanal konusunda takımların çalışması.
         – Takımlar halinde yapılan çalışmaların kritik edilmesi ve tartışılması.
         – Mesaj, kurumsal iletişim ve mesajın tonu hakkında iyileştirmelerin anlatılması.

         – B2B müşteri deneyiminin anlatımı.

         – Minik bir ödev verilerek konuların içselleştirilmesi

 

* Modül 5 : Ödev Yorumlama

         – Ödev / Vaka yorumlama 15dk.

         – B2B, pazarlama ve satış arasındaki ilişkinin netleştirilmesi.

         – Tüm departmanlar ile olan ilişkilerin netleştirilmesi.

         – Satış ve iletişim kanallarının bütünleşik tasarımının anlatımı.

         – Oluşturulan yeni takımlara yeni talimatların verilmesi.

 

* Modül 6 : Workshop

         – Dijital dünya ile B2B pazarlamanın ilişkisinin anlatımı.

         – Müşterinin kim olduğu, nasıl bir deneyimi olduğu göz önünde bulundurularak dijital araçların fayda ve değerinin aktarımı.

         – Konuların içselleştirilmesi için bir araştırma ödevinin verilmesi.

 

* Modül 7 : Ödev Yorumlama / Lead Generation

         – Çalışmaların ve ödevlerin yorumlanması (Süre 15dk)

         – B2B marketing ile lead generation anlatımı ve örnekler ile zenginleştirme.

         – Lead generation ile ilgili funnel ve yolculuk tasarımlarının aktarımı.

         – İletişim kanalı zapping tasarımının anlatımı.

 

* Modül 8 : Workshop

         – Account base marketing anlatımı

         – Örnekler ile zenginleştirme ve yapılan çalışmaların bu bağlamda stratejik planlamasının aktarımı.

         – Sunuşlar

         – Kapanış

Anlaşma Ulaşma
bottom of page