top of page

80’lerin soğuk savaşının etkileriyle düyamıza giren VUCA kavramı bir şeyleri tanımlama ya da anlatma noktasında bize çok yardımcı oldu. Fakat covid pandemisinin getirileri, birey, toplum, ilişkiler, iş, müşteri, marka var oluşlarını kökten sarstı. VUCA kavramları yeni dünyayı yeteri kadar tanımlayamaz ya da anlatamaz ve yetersiz oldu.

 

Bize bir sistemin değişken veya belirsiz olduğu söylendiğinde, yeni bir şey öğrenmiyoruz. Bir paradigma değişimi, bir dil değişikliği gerekiyor. “BANI” istikrarsızlığı ve kaotik, şaşırtıcı ve kafa karıştırıcı durumları kapsıyor.

 

Amerikalı fütürist Jamais Cascio’unun “kaos çağı ile yüz yüze” diyerek temellerini attığı BANI kavramı ne anlama geliyor.

 

B – Brittle – Kırılganlık – Eskiden değişken olan şeyler artık güvenilir olmaktan çıkmış durumda.
A – Anxious – Kaygılı – Yeni dünya da var olan bütün herkes ya da herşey artık anı ve geleceği için kaygılı.
N – Non-linear – Doğrusal olmayan – Doğrusal ya da döngüsel olmanın ötesinde öngörülemez rotalarda ilerliyoruz.
I – Incomprehensible – Anlaşılamaz – Belirsizliği anlamak mümkündü ama yeni dünyada anlaşılamazlık var.

 

BANI ekosisteminden en çok pazarlama etkilendi. Pazar, müşteri, kanal, ürün, ihtiyaç vb bütün paydaşları ile birlikte pazarlama dünyasını yeni baştan anlamak ve başarıya erişmek için farkındalığını yeni baştan hizalamalıyız.

 

Kazanımlar

* VUCA’dan BANI’ye dönüş
* BANI kavramlarının içselleştirilmesi
* Dijitalleşen müşteri deneyimini anlama
* Pazarlamanın evriminin içselleştirilmesi
* Pazarlama dünyasındaki yeni dijital araçların öğrenilmesi
* Pazarlama kavramlarının yeni baştan irdelenmesi
* Dijital insanın-müşterinin daha iyi okunabilmesi
* Yeni mediyayı, transmediayı anlama ve içselleştirme
* UI-UX kavramlarının yeni dünyadaki yenilikçi yansımaları
* Yeni dünyadaki yeni davranış biçimlerini tanıma
* B2B ve B2C modellerin yeni dünyadaki yeni konumlanması
* Değer zincirirnin yeni baştan tanımlanması
* Pazarlama teknolojileri farkındalığı
* Yeni dünya da finansal farkındalık

 

Eğitmenler

*Gökhan Avcı

 

Kimler Katılmalı

* Pazarlama fonksiyonlarında çalışanlar
* Pazarlama fonksiyonuna temas eden herkes
* Orta ve üst seviye bütün yöneticiler
* Müşteriye ve deneyim fonksiyonuna temas eden herkes

 

Katılımcı Adedi ve Gruplar

* 12-20 kişi
* 3-4 takım

 

Süre

* Offline 2 gün
* Online (interaktif) 4 yarım gün

 

Modüller

İnteraktif online eğitimlerde her bir modül arasına minimum 1 gün ara verilmesi tavsiye
edilmektedir.

 

* Modül 1 : Kavramsal giriş (BANI)

– BANI kavramı nedir?
– BANI ve VUCA kıyaslaması
– Pazarlama dünyasındaki dönüşüm hakkında tartışma
– Beklentilerin alınması

 

* Modül 2 : Marketing 5. kavramı

– Pazarlamanın evriminin anlatımı.
– Marketing 5.0 kavramı nedir?
– Marketing 5.0 konseptinin 5 bileşenin anlatımı; örnekler ile içselleştirilmesi.
– Pazarlama dünyasındaki jenerasyon farkı 5. Jenerasyonun detaylı anlatımı.

 

* Modül 3 :Yeni dünya da segmentasyon ve müşteri deneyimi tasarımı

– “Segment of one” kavramının anlatılması.
– “Everythink as a service” business modelinin örnekler ile anlatımı.
– Dijital dünyada müşteri deneyiminin neye dönüştüğünün vakalar üzerinden anlatımı.
– Dijitaldeki yeni temas noktalarının 5 A kankası üzerinden aktarımı.
– “Makinalar cooldur ama insanlar sıcaktır” sözü üzerinden deneyim tasarımı
– Segmentasyon grup çalışması

 

* Modül 4 : E-ticaretin geleceği?

– Ticaretin evrimi ve e-ticaretin dönüşümü
– Sosyal ticarete dönüş.
– Medya ve içerik pazarlamasının dönüşümü
– Transmedia kavramının anlatımı

– Süper APP bize nasıl bir gelecek getiriyor.

 

* Modül 5 : Yeni dünya da B2B pazarlama

– B2B konumlandırma başlıklarının detaylandırılması; Pazar, Müşteri, Marka, Ürün ve
Kanallar (satış ve iletişim).
– Örneklendirme ve ufak çalışmalar ile desteklenmesi.
– Takımların oluşturulması.
– Yapılacak çalışmanın anlatılması
– Bireysel mini ödev verilmesi

 

* Modül 6 : Dijital dünyada B2B pazarlama

– Dijital dünya ile B2B pazarlamanın ilişkisinin anlatımı.
– Müşterinin kim olduğu, nasıl bir deneyimi olduğu göz önünde bulundurularak dijital
araçların fayda ve değerinin aktarımı.
– Konuların içselleştirilmesi için bir araştırma ödevinin verilmesi.

 

* Modül 7 : Paranın izi ve pazar yaşam eğrisi

– Konu Anlatımı: Stratejik bakış açısı işe pazara bakılır.
– Pazar yaşam eğrisi ve trendleri anlaşılır, müşteri yaşam eğrisi ile ilişkisi kurulur.
– Ürünlerin bu iki yaşam eğrisine göre dinamikleri, hedef kitle, kanal seçimi, USP ve
CVP (Müşteri değer teklifi) ; fiyatlama kavramları içselleşir.

 

* Modül 8 : ticarileştirme ve gelir modelleri

– Ticarileştirmek ve paranın akışını fark etmek, ürünlerde ve iş modellerinde değer
zincirinin nasıl çalıştığını anlamak için tartışılır.
– Gelir modeli, fiyatlandırma ve ROI mantığı ile servis/ürün ilişkisi ve iş planı için
«checklist» hazırlanır.

sistem
bottom of page