top of page

İş hayatının kaçınılmaz gerçeklerinden biri olan hızlı değişimi ele alarak değişimin şirket, departman ve kişi üzerindeki etkisini kavramak ve değişimi en verimli şekilde kendinden başlayarak yönetmek üzerine kurulu eğitimimiz içinde yaşadığımız çağın gerektirdiği değişimin hızını algılama, değişimin doğru zamanlamasını tespit etme, değişen-değişmeyen dengesini, değişmenin maliyetine karşı değişmemenin maliyeti inceleyerek karar verme, konfor alanımızdan çıkma, değişim eğrisinde ustalaşma, değişime karşı verdiğimiz tepkileri ve değişim sürecindeki takım iletişimini yönetme konusunda uzmanlaşma sağlıyor.

 

Dünya değişiyor, teknoloji değişiyor, alışkanlıklarımız değişiyor, ekonomi değişiyor ve iş dünyası değişiyor. Değişim Yönetimi Eğitimi’nde tüm bu konular üzerinde durup, Dünya’dan ve Türkiye’den örneklerle konumuzu pekiştiriyoruz.

 

Kazanımlar

* Değişimin kaçınılmaz bir gerçek olduğunu anlamak
* Değişimin kişi üzerindeki etkisini ortaya koymak
* Ekip yönetirken değişimin ekip üyeleri üzerindeki etkisini de anlayarak değişken tepkileri doğru yönetmek
* Değişimin şirket içindeki iletişimini profesyonel bir yaklaşımla yönetmek
* Değişimin boyutu, zamanlaması ve planlaması konusunda bilimsel bir bakış açısı geliştirmek

 

Eğitmenler

*Arzu İrez

*Işıl Olut

 

Kimler Katılmalı

* İş dünyasında çalışan herkes

 

Katılımcı Adedi ve Gruplar

* 10-14 kişi

 

Süre

* Offline 1 gün
* Online (interaktif) 2 yarım gün

 

 

Modüller

 

Ön- Test :

*Kendini değerlendirme – Değişim Eğrisi Testi

 

Program Akışı :

*Değişimi Algılama

-21. Yüzyılda Değişim Eğilimleri
-Döngüsel , evrimsel ve devrimsel değişimler
-Öngörülebilen ve ani değişimler
-Farklı boyuttaki değişimler – Kelebek etkisi
-Global bakış; Dünyadaki, ülkedeki, sektördeki değişimler ve gelecekle ilgili beklentilere bir bakış
-Değişim Sürecini Anlamak; Makro değişikliklerin şirketim, departmanım ve benim üzerimdeki etkisini kavramak
-Zamanın gerisinde kalanlar – Günümüz iş hayatı – Gelecekte bizi neler bekliyor
-Değişimin hızı

 

*Değişim ve Biz

-Değişim kimden başlar?
-Direnç ile mücadele
-Alan değiştirmek – bir değişim modeli
-Konfor alanımızdan çıkma
-Reaktif ve proaktif değişim süreci
-Değişim süresince üstlenilen roller
-Gerçek Hayatta Değişime Verdiğimiz Tepkilerniz
-Değişim eğrisini anlamak, tepkilerimizde hangi aşamada olduğumuzu keşfetmek
-Çalışanları Değişim Dinamikleri Altında Yönetebilmek
-Nerede güçlü, nerede eksiğiz ? Hangi kaslarımızı çalıştırmalıyız ?

 

*Değişimin Zamanlaması

-Ne zaman değişmeli, sigmoid (değişim zamanlaması) eğrisi
-Değişen-değişmeyen dengesi
-Değişmenin maliyetine karşı değişmemenin maliyeti

 

*Değişim Sürecinde İletişim

-Değişim kararlarını çalışanlara doğru yöntemlerle anlatmak
-Değişimi yönetmek; süreç boyunca iletişim
-Motivasyonu sağlamak

-Paydaş Yönetimi

 

*Özet ve sonsöz

-Değişimin parçası olmak isteyenlere tavsiyeler

değişim_yönetimi
bottom of page