top of page

Aristo’nun retorik felesefesinde ikna 3 temele dayanır; Logos (mantıklı, tutarlı ve çekici bir içerik), Ethos (Sunumu yapanın tarzı, karizması, inandırıcılığı) ve Pathos (dinleyici kitlenin bilgi düzeyi, tarzı, duyguları, motivasyonu)

 

İyi bir sunucu bu üçünü (Ne söylediğimiz, nasıl söylediğimiz ve kime söylediğimiz) kontrol altında tutarak en güçlü etkiyi yaratan kişidir. 

 

İyi bir sunum için gerekenler yeterlilik, isteklilik, özdeğer ve tecrübedir. Bunların bir kısmı doğuştan gelen beceriler olsa da iyi bir uygulamalı eğitimde teknik bilgi ve ipuçları aktarımı, beceri kazandırma ve beceri pekiştirme ile doğal yetenekler oraya çıkarılır, farkındalık yaratma yoluyla eksiklikler törpülenerek şirket içi ve dışı sunumların kalitesinde gözle görülür bir performans farkı yaratılır. 

 

Kazanımlar

* Topluluk önünde kendini rahatça ifade edebilme

* İkna edici biçimde fikrini sunabilme

* Zamanı en iyi şekilde kullanarak etkili sunumlar yapabilme

* Bedenini, sesini, mekanı ve görsel destek araçlarını en iyi şekilde kullanabilme

* İzleyici topluluğunu yönetebilme

* Mesajını en doğru yöntemle aktarabilme

* Farklı izleyici kitlelerine hitap edebilme ve değişken durumları yönetebilme

 

Eğitmenler

*Arzu İrez

 

Kimler Katılmalı

* Tüm seviyeden yöneticiler ve çalışanlar

 

Katılımcı Adedi ve Gruplar

       * 10-12 kişi

 

Süre

      * Offline 2 gün

      * Online (interaktif) 2 tam gün

 

Modüller
Modül 1: Tanışma & Program

*Program akışı & Kurallar
*Uygulama : İlk sunumumuz – 1 dakikalık asansör konuşması

 

Giriş – Etkili Sunum’un önemi

*Çağımızda etkili sunumun önemi
*İş hayatında iletişim ve imaj faktörü
*Etkili bir sunum için gerekenler : yeterlilik (bilgi & beceri), isteklilik (motivasyon, konuyu benimseme), özdeğer (özgüven, özsaygı), tecrübe (prova, kilometre)
Öğrenmenin felefesi
*Yetişkin öğrenme biçimleri (Pedagoji – Androgoji)
*Öğrenme eğrisi
*Beynin çalışma prensibi
-Dikkat nasıl çekilir
-Konsantrasyon nasıl artırılır
-Akılda kalıcılık nasıl sağlanır
-Farklı beyinlere hitap etme (görsel, işitsel ve kinestetik)
-Farklı beyinlere hitap etme (sağ ve sol beyin)
-Mnemonic (hatırlatıcı ipuçları)
-Zihinsel engelleyiciler

 

Modül 3: Sunum Ortamı

*İyi bir sunum için ideal fiziksel ortam
*Oturma düzeni
*Diğer Lojistik konular (yiyecek, içecek, molalar, bitiş saati, kısıtlar…)
*Kontrol listeleri

 

Modül 4: Sunuma Hazırlanma

*5 N + 1 K
-Sunumun amacını netleştirme
-Katılımcı Grubu Tanıma
-Zamanı, süreyi ve mekânı ve diğer lojistik detayları belirleme
-Sunumun bu verilerle eşleştirilmesi
Şartları yönetme
Katılımcıların değerlerine hitap etme (BFN)
*Sunumu yapılandırma
-Yol Haritası & Yöntem
-Sunumun Sac Ayakları (Giriş, Gelişme, Sonuç)
-Akış sırası, olmazsa olmazlar
-Süreyi planlama (seans süresi, ara/molalar)
*Görsel malzemeleri ve destek araçları hazırlama
-Powerpoint
Sunum hazırlama (Şablon, başlıklar, font, renk, boyut, imlâ, miktar…)
Görsellerin kullanımı
Data sunumu, grafikler, semboller (istatistiksel ve sayısal analizlerin sunuma yerleştirilmesi)
Projeksiyon cihazı ve yansıtma metotları
Animasyon ve ses kullanımı
-Flipchart
-Diğer araçlar (Mantar panolar, video, müzik, kitapçık ve çalışma kağıtları)
*Olası aksiliklere karşı alınacak önlemler
*Fiziksel ve Zihinsel ön hazırlık
-Fiziksel kondisyon
-Özdeğer yükseltme
-Stres yönetimi (Nefes, gevşeme, devre kesiciler, zihinsel kodlama)
*Prova yapma
-Hazırlık provası
-Sunum mekanında son prova
*Aktif katılım için katılımcılara yönelik ön hazırlık çalışması (okuma parçası, içerik özeti, ön test, düşünme konusu vs..)

 

Modül 5: Giriş

*Buz kırıcılar
*Giriş yöntemleri
*Kurallar (Cep telefonları, soru ve cevaplar…)
*Tanışma & Tanıştırma
*Beklentileri Belirleme ve Sınırlama

 

Modül 6: Etkili Sunum

*İlk 4 dakikanın önemi
*İletişimin 3 boyutu
-Kelimeler (Söz)
-Söyleniş Biçimi (Müzik)
-Beden dili (Dans)
*Kelimelerin doğru kullanımı (dil, aksan, semantik, akıcılık, cümlelerin uzunluğu, tekrarlar, yabancı kelimeler, teknik terimler)
*Sesin doğru kullanımı (ton, vurgu, diksiyon, tempo, es verme, anlamsız sesler)
Uygulama: Anlamsız seslerden kurtulma
*Beden dilinin doğru kullanımı
-Kişisel imaj (giyim, takı, aksesuarlar, saç…)
-Beden (Duruş, hareketler, mesafe, oturma…)
-Vücudun uzantıları (el, kol, bacak, cepler, kalem…)
Uygulama: El ve kolları kullanarak tarif etme çalışması.
-Bakışlar ve mimikler (göz teması, yüz ifadesi, duyguları yansıtma..)
Uygulama : Göz teması egzersizi
*Mekanı ve alanı iyi kullanma
Uygulama : Sahnede duruş ve sahneyi adımlama/kullanma
*Özet, hatırlatıcı kâğıt, not kullanma, not alma
*Etkileşim yaratma
-Soru sorma
Açık sorular
Kapalı sorular
Yansıtıcı sorular
Yönlendirici sorular
Soru olmayan sorular
-Fasilitasyon (Grubu konuşturmak ve tartıştırmak için yapılması gerekenler)
-İyi bir dinleyici olmanın önemi, empatinin kullanımı
-Dinleyicileri sunuma katma
*Flipchart kullanımı (Sayfaların etkin kullanımı, renkler, harfler..)
*Klavye, pointer (işaretleyici) ve presenter’ı (atlatıcı) etkin kullanma

 

Modül 7: Etkili Sunum (ipuçları)

*Hata yaparsanız (Unutma, atlama, tartışmalı bilgi, teknik hatalar…)
*Tarz
-KISS – Yalın anlatım
-Çeşitlendirme
-Örneklendirme
-Teatral anlatım
-Mizahın kulllanımı
-Demo – Uygulatma
-Uzak durulacak konular, söylenmemesi gerekenler
*2 yaklaşım : Benzeşme ve Ayrışma
-Benzeyerek yakınlaşma
-Ayrışma : Farklılaşarak ikna etme

 

Modül 8: Farklı sunum ortamları :

*Ekip halinde sunum
*Kalabalık bir kitle önünde sunum
-Sahne ve mikrofon kullanımı
-Kitle ile göz teması

 

Modül 9: Etkili Kapanış

*Özetleme
*Gözden Geçirme & Değerlendirme
*Soru ve Cevaplar
-Sorulara cevap verme tarzı
-Düşmanca sorularla başetme

 

Modül 10: Uygulama :

*5 dakikalık sunum
*Geribildirim ve Değerlendirme
Uygulama : Düşmanca sorular

 

Modül 11: Ayrılırken

*2 günün özeti – Farklı yapacaklarımız
*Video, film ve kitap önerileri

sunum
bottom of page