top of page

Ürünler doğar, gelişir, değişir ve ölür! Aslında ürünlerde de bir yaşam döngüsünden bahsederiz ki buna “ürün yaşam eğrisi” deniliyor. Üründen bağımsız olarak pazar da kendi içinde doğar, gelişir, değişir ve ölebilir – buna da “pazar yaşam eğrisi” deniliyor. Asıl zorluk da burada başlıyor. Çok iyi bir ürününüz olabilir ama şayet pazar bu ürüne hazır değilse ürünün hiç kıymeti olmayabilir. Önemli olan doğru zamanda doğru ürünleri doğru özellikleri ile pazara sunabilmektir.

 

Etkin ürün yönetimi ve ilgili süreçlerin uygulanmasını sağlamak için işletmelerde üst düzeyde

bu kültürün temsil edilmesi ve işletmede yer alan diğer fonksiyonların da bu süreçlerin doğal birer tamamlayıcısı olması gerekir.

 

Ürün bir çözüm paketidir ve problemi anlamadan ve çözümü bulmadan ürün geliştirmek masraflı olabilir. Dolayısı ile bu eğitimde, ürün ve ürün yönetimini hakkında ezberlerin ötesinde bir farkındalık yaratmak hedeflenmektedir.

Yeni dünyanın ürün yönetim disiplini için hazır mısınız?

 

Eğitmenler

      * Dr. Hakan Tetik

      * Gökhan Avcı

 

Kimler Katılmalı

       * Orta ve üst düzey yöneticiler

       * Ürün yönetimi konusunda çalışan herkes

       * Pazarlama konusunda çalışan herkes

       * Arge – Ürge konusunda çalışan herkes

       * Ürüne temas eden bütün departman ve çalışanlar

 

Katılımcı Adeti ve Gruplar

       * 12-20 kişi

       * 3-4 takım

 

Süre

       * Offline 3 gün

       * Online (interaktif) 6 yarım gün

 

Modüller
İnteraktif online eğitimlerde her bir modül arasına minimum 1 gün ara verilmesi tavsiye edilmektedir.

 

* Modül 1 : Ürün Yönetimi

          – Ürün yönetimi temel yaklaşımların ve 5 yetkinlik bileşeninin detaylı anlatımı,
          – Beklenti ve tanışma,

 

* Modül 2 : Stratejik Bakış Açısı

          – Ürün yönetimi birinci bileşen stratejik bakış açısının detaylı bir anlatımı,
          – ”Stratejik öngörü” takım çalışmasının anlatımı,
          – Çalışmanın yapılması,
          – Sunumu,
          – Yorumlama,

 

* Modül 3 : Pazarlama & Segmentasyon

         – Ürün yönetimi ikinci bileşen Pazarlama yaklaşımı anlatımı,
         – Segmentasyon anlatımı,

 

* Modül 4 : Pazar

         – Pazar – İhtiyaçlar – Müşteri Segmentasyonu çalışmasının yapılması,
         – Sunum,

         – Yorumlama,
         

* Modül 5 : İnovasyon

         – Ürün yönetimi üçüncü bileşen İnovasyon yaklaşımının anlatımı,

         – Takım çalışması ile inovasyon farkındalığının kazandırılması,

 

* Modül 6 : Planlama

         – Ürün yönetimi dördüncü bileşeni, “Planlama” yaklaşımının anlatımı,

         – Ürün yol haritası, ürün yaşam döngüsü kavramlarının netleşmesi,

 

* Modül 7 : Ürün Yönetimi Disiplini

         – 3 adımda ürün yönetimi disiplininin detaylı anlatımı,

         – Metodoloji ile ilgili akışın anlatımı,

 

* Modül 8 : Fikir Geliştirme

         – Fikir Geliştirme aşamasının anlatımı,

         – Bireysel fikir çalışması,

         – Elevator pitch sunumları yapılması,

         – Oylama,

         – 3-4 fikrin metodoloji için seçilmesi,

 

* Modül 9 : Takım Dinamiği

         – Takım dinamiğinin detaylı anlatımı,

         – Seçilen fikirlerin etrafında Takımların kurulması,

         – Business Case anlatımı ile takımlara görev verilmesi,

 

* Modül 10 : Takım Çalışması

         – Business Case çalışmasının takımlar halinde yapılması,

         – Takımlara destek verilmesi,

 

* Modül 11 : Test

         – Piranha seansları ile Business Case Sınama testi yapılması,

         – Takımların geri bildirimleri aktif dinleme ile not alması,

         – Finale hazırlık için takım ödevleri,

 

* Modül 12 : Final

         – Finalde takımların her biri 15 dk. sunum yaparlar.

         – 5 dk. soru cevap olur.

         – Jüri değerlendirme yapar ve günün birincisi seçilir.

         – Kutlama / Sertifika,

         – Kapanış.

Ezber_bozan_ürün_yönetimi
bottom of page