top of page

Farklı yapıdaki kişilerle, özellike de zorlu durumlarda iletişim kurarken onların dilini anlamak, onların dilinden konuşmak; kırmadan, kırılmadan kendi isteklerini, ihtiyaçlarını, düşünce ve duygularını ortaya koyabilmek; başkalarının haklarını gözardı etmeden kendi haklarına sahip çıkabilmek; diklenmeden başını dik tutabilmek; zor durumlarda durumu daha da zorlaştırmamak adına kendini kontrol altında tutabilmek; olayları duygu ve düşünce süzgecinden geçirerek tepkisini bilinçli olarak seçebilmek için bize yollar gösteren bir metottur..

Eğitimde bu beceri üzerinde çalışırken katılımcıların geçmişte kötü sonuçlanan iletişimlerinde nelerin farklı yapılabileceğinin üzerinde düşünmesi; bireysel farklılıkları bir engel değil kolayca uyum sağlanabilecek bir çeşni olarak görmesi; iş odaklı görüşmelerin yanısıra günlük hayatta iki çalışan arasında oluşabilecek basit sürtüşmelerin de nasıl daha farklı çözülebileceğini anlaması; gerektiğinde bu becerileri müşteri, tedarikçi gibi şirket dışındaki kişilerle de uygulaması amaçlanıyor.

 

Kazanımlar

* Saldırgan ya da eğilgen olma tuzağına düşmeden iletişim kurabilmek
* Zor durumlarla ve zor insanlarla başa çıkabilmek
* Manipülasyondan kaçınmak, manipülatif insanları yönetebilmek
* Kendi tepkilerini doğru irdeleyerek zarar verecek davranışları törpülemek
* Kazandıran davranışları otomatik tepkilere dönüştürebilmek
* Tüm paydaşlarla daha kaliteli bir iletişim yolu açmak

 

Eğitmenler

*Arzu İrez

*Işıl Olut

 

Kimler Katılmalı

* İş dünyasında çalışan herkes

 

Katılımcı Adedi ve Gruplar

* 10-15 kişi

 

Süre

* Offline 1 gün
* Online (interaktif) 2 yarım gün

 

Modüller

 

* Modül 1 : Assertiveness Nedir?

*İletişimin tanımı, yöntemleri ve kilit unsurları
*Nasıl iletişim kurarız (İletişim çemberi – ses, söz, beden)
*Ne kadar güvenliyim – Test
*Assertiveness nedir? Neyin ilacıdır?
*1 Beyin – 3 katman
*Seçeneklerimiz – 4 D modeli

 

* Modül 2 : Sorunlu Durumlarda İletişim

*Kendi tarzını tanımak (Test: Ne kadar güvenlisiniz?)
*Dört davranışı tanımak (Saldırgan, Manipülatif, Eğilgen, Güvenli)
*Güvenli davranışı ve yararlarını anlamak
*Kazanan/kaybeden sendromu
*Kendini anlamak – Kontrol çekirdeği testi
*Başkalarını anlamak – İnsanlar neden saldırgan, eğilgen veya manipülatif olurlar?
*Haklarını anlamak (haklarımız tehdit altında olduğunda güvenli karşılık geliştirebilmek)
*Eylemde Güvenli İletişim

-Düşün/Hisset/Davran
-‘’Çizik CD’’Tekniği’’
-“Sen” ve “Ben” dili
-Temel ve Empatik Bildirim

*Güvenli Düşünmek

-Olumlu düşünmenin tanımı
-Düşünce yanlışları
-Düşünceyi yeniden yapılandırmak (Otomatik düşünceler/Yapıcı alternatif)
-Seçim Yapma

*Güvenli Hissetmek

-Hissedilen rahatsızlığı azaltmak

-Gösterilen tepkiyi azaltmak

 

* Modül 3 : Güvenli Davranış Uygulamaları:

*Vakalar (Zor durumlar) üzerinden karşılıklı rol çalışmaları (Siz olsanız ne
yaparsınız?)

güvenli_iletişim
bottom of page