top of page

Geribildirim şirketlerde etkin bir performans aracı olarak kullanılmaktadır. Çok basit gibi görünse de bir takım yetkinlik ve beceriler doğru sergilenmediği sürece ters tepki yaratan bir süreç haline de gelebilmektedir.

 

Eğitimimiz şirketlerde başarının ve fark yaratmanın en kilit öğelerinden biri olan geribildirim almayı ve vermeyi, eleştirmekten çok geliştirmek amacıyla yapılacak geribildirimin sağladığı katkıyı görmemizi sağlarken bunun en uygun biçimde nasıl yapılması gerektiğini işliyor.

 

Eğitimde konu ile ilgili videoların yanısıra grup çalışmaları ve rol canlandırma uygulamaları var.

Kazanımlar

* Olumlu ve olumsuz geribildirim vermenin yöntemlerini öğrenmek
* Eleştiren değil geliştiren dil konusunda esneklik kazanmak
* Geribildirim – motivasyon – performans ilişkisini kavramak

 

Eğitmenler

*Arzu İrez

*Işıl Olut

 

Kimler Katılmalı

* İş dünyasında çalışan herkes

 

Katılımcı Adedi ve Gruplar

* 10-14 kişi

 

Süre

* Offline 1 gün
* Online (interaktif) 2 yarım gün

 

 

Modüller

 

Geribildirim verme

*Geribildirim Nedir ?

-Geribildirimin Tanımı
-Geribildirim / Eleştiri Arasındaki Fark

-Geribildirimin önemi

 

*Geribildirim Çeşitleri

-Rakamsal Hedeflerle İlgili Geribildirim
-Davranışsal Hedeflerle İlgili Geribildirim

 

*Geribildirim Verme

-Kime ?
-Ne zaman ve ne sıklıkta ?
-Ne amaçla ?
-Nasıl bir ortamda ?
-Ne miktarda ?

 

*Geribildirim, ama nasıl ?

-Yapılması gerekenler
-Yapılmaması gerekenler
-Dil hatalarından kaçınma
-Mesajı doğru ve yapıcı biçimde aktarma
-Sözsüz mesajlar (ses tonu, mimikler ve beden dili)
-Olumlu/olumsuz geribildirim dengesi
-STAR ve STARAS modeli ile olumlu ve olumsuz geribildirim verme

 

*Destek beceriler

-Dinleme becerisi
-Soru sorma becerisi
-Doğruyu yakalama becerisi
-Paradigmaları algılama becerisi

 

*Zorlayıcı durumlar

-Zorlayıcı kişi ve durumlar
-İtirazlar
-Vaka çalışmaları üzerinden uygulamalar

 

*Geribildirim sonrası

-Yeniden değerlendirme
-Takip

 

Geribildirim alma

*Jo-Hari Pencereleri
*Yapılması/Yapılmaması Gerekenler
*Uygulamalar

geribildirim
bottom of page