top of page

Koçluk, doğru sorularla danışanın/çalışanın zaten bildiği cevaplara ulaşmasını ve mevcut potansiyelini performansa dönüştürmesini amaçlayan, danışan/çalışan ve koç arasında kurulan bir iletişim metodudur. Koçluk, mentörlük ya da danışmanlık değildir, usta-çırak, abi/abla- kardeş gibi bir ilişki değildir, işi bilenin bilmeyene işi öğrettiği, öğüt verdiği, yol gösterdiği, bilgi aktardığı bir süreç de değildir.

 

“Koçlukta ilerleme sorularla yapılır.”
Koç, doğru soruları sorar ve cevapları en etkin şekilde dinler, sorduğu soruların cevaplarını bilmez ve varsayımda bulunmaz.

 

Bu beceri eğitim ve tecrübeyle gelişir. Doğru soruların ne olduğunu bilmek, dinleme becerilerini geliştirmek, farklı durumlarda o zorlu görüşmeleri yönetmek için önce metodu ve faydalarını tam olarak kavramak, sonra da bol egzersiz ile bu becerileri cilalamak gerekir.

 

Ayrıca koçluk herkese ve her zaman yapılmaz, yapılırsa işe yaramaz. Peki hangi durumlarda, kime koçluk yapacağız? Bu iletişimi nasıl kurgulayacağız? Koçluk yapabilmek için kendimizi nasıl geliştireceğiz?
Tüm bu soruların cevabı eğitimimizde.

 

Kazanımlar

*İyi bir koçun sahip olması gereken özellikleri anlamak
* Hangi durumlarda ve hangi kişilere koçluk yapmanız gerektiğini ayırt edebilmek
* Koçluğun hangi metotların alternatifi olduğunu ve ne noktada kullanılması / kullanılmaması gerektiğini netleştirmek
* Yönlendirmeden doğru soruları sormayı ve cevapları iyi dinlemeyi öğrenmek
* Gelişimi takip etmeyi, ve koçluğun dozunu ayarlamayı öğrenmek
* Farklı vakalar üzerinden egzersizler yaparak becerileri cilalamak

 

Eğitmenler

*Arzu İrez

*Işıl Olut

 

Kimler Katılmalı

* İş dünyasında çalışan herkes

 

Katılımcı Adedi ve Gruplar

* 10-14 kişi

 

Süre (Kısa Versiyon)

* Offline 1 gün
* Online (interaktif) 2 yarım gün

 

Süre (Kapsamlı ve Uygulamalı Versiyon)

* Offline 2 gün
* Online (interaktif) 2 tam gün

 

Modüller
Seminer Programı :
1. Koçluk Bakış açısını oluşturmak

*Koçluk Nedir? Tanımı, tarihçesi, Türkiye ve Dünyada Rakamlarla Koçluk
*Koçluğun benzer kavramlardan (Mentör, lider, psikolog, danışman, eğitmen) farkları
*Neden Koçluk?
*Başarılı ve Etkili Liderlik arasındaki fark
*Yetişkin Öğrenme Prensipleri
*Kişisel Gelişim Döngüsü
*Bazı Önyargılar – Potansiyele İnanmak
*Potansiyelin Performansa dönüşmesi önündeki engelleri belirlemek
*Bireysel Test : Koçluk alanında kendini değerlendirme
*Koçun Özellikleri & Kişisel Başarı faktörleri
– Güven oluşturma becerileri – Uygulamalar
– Dineme becerileri – Uygulamalar
– Soru sorma/sorgulama/sorgulatma becerileri – Uygulamalar

 

2. Koçluk – Kime ?

*Herkesin koçluğa ihtiyacı var mı ? Kimlere koçluk yapmalıyız ?
*Durumsal Liderlik Modeli
*Ekibimizi gelişim seviyelerine göre ihtiyaç katergorilerine ayırmak
*Koçluk ihtiyacı olanların belirlenmesi (İlerletme ve gerileme kavramları)
*Koçluk ne zaman uygulanır? (Hangi durumlarda, süre ve sıklık)
*Koçluğun Önündeki Engeller neler ve nasıl aşılır?

 

3. Koçluk – Nasıl ?

*Koçlukta İletişimin önemi

*Sözlü – Sözsüz İletişim
*Farklı kişilere farklı yaklaşımlar
*Davranış Stilleri Analizi Testi : Bireysel Test
*Davranış Stilleri Analizi Test Sonuçlarının incelenmesi ve tartışılması
*Davranış Esnekliği
*Uyum ve uyumsuzluk durumlarının incelenmesi
*Uyum sağlama becerisi (NLP)
*Uyum sağlama üzerine alıştırmalar
*Koçlukta Hedef Belirleme (Uzun- orta – kısa vadeli hedefler)
*SMART-ER modeli
*Hedeflerin önündeki fiziksel ve zihinsel engeller
*Hedefleri yazılı ve resimli hale getirmek
*Niyetleri hedefe, Hedefleri Görev ve Faaliyetlere Dönüştürmek
*Hedeflerini doğru insanlarla paylaşmak
*Sonuç Üretme Felsefesi – Pareto Analizi
*Etkinlik ve Verimlilik kavramları

 

4. Koçluk Yaklaşımı

*Koçluk Süreci (Bağ kurma, Odaklanma, Harekete Geçirme, Gözden Geçirme)
*Koçluk Seansı Nedir ?
*Koçluk seansı öncesinde yapılması gerekenler – Hazırlık
*GROW Modeli, Koçlukta Yapıcı Geri Bildirim – STAR-AS Modeli
*Konuşma başlangıçları
*Hedef belirleme Soruları
*Durumu Teşhis Etme Soruları
*Yaratıcı Alternatif Çözüm Üretme Soruları
*Taahüt Alma Soruları – Kişisel Eylem Planı Oluşturma
*Koçluk seansı sonrasında yapılması gerekenler – Takip
*Vaka ve Uygulamalar – Rol Çalışmaları

 

5. Koçlukta Kullanılabilecek Ek Metodoloji ve Araçlar

*Kariyer Çapaları
*SWOT Analizi
*Zihin Haritası
*Beyin Fırtınası
*6 Şapkalı Düşünce Metodu
*5 N + 1 K

*5 Soruda Kök Neden
*20 fikir
*Balık Kılçığı
*Analoji, Metafor
*Tersten düşünme
*Varsayım : Eğer… olsaydı

koçluk_becerileri
bottom of page