top of page
Konsept

Günümüzün değişen iş yaşamında yöneticilik ve liderlik kavramı da evrilmekte ve sürekli olarak yapı değiştirmektedir. Yöneticilik, liderlik derken günümüzün yönetim methodunda artık “koçluk” da yerini almış durumda.

 

Bu değişimi görmek ve uyum sağlamak başarılı olmak isteyen her yöneticinin ve yönetici adayının birinci önceliğidir. Bu ihtiyacı gören, yeni nesli anlamak beklentilerini karşılamak isteyen herkes bu eğitime davetlidir.

 

Günümüze kadar koçluk kavramı genellikle sporla birlikte ele alınırdı. İş hayatında önemli bir çoğunluğa ulaşmaya başlayan Y ve Z kuşaklarının beklentileri yöneticileri zorlamaya başlayınca, koçluk kavramı yönetimde önemli bir yer tutmaya başladı.

 

Öncelikle kendinizi tanımakla başlayan, karşıdakini tanıma ve anlama, güven duyma ve kendimizi gerçekleştirme yolunda yapılan yolculuğun adı koçluk. Bu yolculuktaki kilometre taşlarını tanımak ve becerilerinizi geliştirmek istiyorsanız bu eğitim size göre.

 

Kazanımlar

* Kendini tanıma
* Karşıdakini tanıma
* Empati
* Soru sorma/dinleme
* Satır aralarını okuma
* Motivasyon
* Kişilik porfillerini ve davranış biçimlerini tanıma
* Performansı nasıl geliştirebileceğimizi öğrenme
* Yaşayan metrikler (smart hedefler) yaratma
* Performans metriklerinin sahiplenilmesi
* Performans kültürünün gelişmesi
* Geri bildirim kültürünün gelişmesi

 

Eğitmenler

      *Fikret Güçlüer

      *Funda Durmaz

      *Işıl Olut

 

Kimler Katılmalı

       * Üst ve orta kademe yöneticiler,

       * Koçvari lideklik becerilerini geliştirmek isteyen diğer tüm çalışanlar

       * İş dünyasında çalışan herkes

       * Gelecek ile ilgili hedefleri bulunan herkes

 

Katılımcı Adeti ve Gruplar

       * 12-24 kişi

 

Süre

       * Online (interaktif) 1 tam gün

 

Modüller

İnteraktif online eğitimlerde her bir modül arasına minimum 1 gün ara verilmesi tavsiye edilmektedir.

 

* Modül 1 : Nörobilim Eşliğinde Koçluk ve Mentorluk

– Koçluk, mentörlük ve danışmanlık arasındaki farklı
– Koçvari yaklaşım nedir?
– Koçvari yaklaşım nasıl gerçekleştirilir.

 

* Modül 2 : Koçluk Tanımı ve Aşamaları

– Koçluk yöntemleri nelerdir?
– Koçluğun temel aşamaları nedir?
– 1. Hedef belirleme
– 2. Motivasyonu besleme
– 3 . Planı olgunlaştırma
– 4 . Geri bildirimleri okuma

 

* Modül 3 : Koçvari Liderlik

–  Koçvari liderlik nedir? nasıl olur?
–  Koçvari liderlere hayattan örnekler
–  Kendini anlama
–  Kendini yönetme

 

* Modül 4 : Farklı Koçluk Modelleri ve Durumsal Yaklaşım

– Gündem, hedef ve keşif süreçleri
– Güven, yakınlık ve uyum yaratma

 

* Modül 5 : Performans yönetimi

–  Performans formülü nedir?
–  İşimi metrikler ile yönetiyorum
–  Hedef tanımlama ve hedefe koşma
–  Başarı metriklerinin belirlenmesi ve buna motive etme

 

* Modül 6 : Etkin Liderlik Yetkinlikleri

–  Empatik denge nasıl sağlanır.
–  Şimdi ve burada olmak
–  Performans için ivme yaratmak
–  Etkili soru sorma ve dinleme
–  Soru sorma teknikleri
–  Dinleme seviyeleri

 

* Modül 7 : Geri Bildirim ve İleri Besleme

– Etkili ve empatik geri bildirim nasıl yapılır?
– İleri bildirim ile geleceği tasarlama

 

* Modül 8 : Liderlik ve Koçluk Uygulamaları

–  Kişilik profilleri üzerinden okuma
–  Motivasyon temelli takdir
–  Bütünleştirme ve takım yönetimi
–  Aktif delegasyon

koçluk_ve_liderlik
bottom of page