top of page

Kolektif Düşünme İşbirliğini geliştirmek ve üstüne koymak anlamında ortaya çıkan kavramlardan biridir.

Kolektif Düşünmeye göre zekanın yönü vardır, yetenekleri vardır, farklılıkları vardır . Daha yaratıcı çözümler üreten bir felsefedir.

 

Eğitmenler

      * Dr. Hakan Tetik

      * Fikret Güçlüer

 

Kimler Katılmalı

       * Başkaları ile iş yapan bütün kişi, departman ve kurumlar,

       * Bütün seviyedeki yöneticiler,

       * Takım ölçeğinde iş yapan bütün paydaşlar,

 

Katılımcı Adeti ve Gruplar

      * 12-20 kişi

      * 3-4 takım

 

Süre

      * Offline 2 gün
      * Online (interaktif) 4 yarım gün

 

Modüller
İnteraktif online eğitimlerde her bir modül arasına minimum 1 gün ara verilmesi tavsiye edilmektedir.

 

* Modül 1 : Kolektif Düşünme Kavramı

          – Kollektif Düşünme Kavramı,
          – Kollektif olmak ve işbirliği yapmanın yeni dönemde önemi,
          – Bireylerin ve takımların kolektif bilinci ile iş yapması,
          – CQ – kolektif zeka ve ölçümleme metotları,
          – Bu bilinci geliştiren iyi örnekler,
          – Beklenti ve tanışma.

 

* Modül 2 : Bileşenler

          – Bileşenler neler?
          – Pazar paylaşımından akıl paylaşımına geçiş,
          – Sol ve sağ beyin ardından takımların kurulması,
          – Önce bireysel zekanın ve sonra takım zekasının test ile ölçülmesi,
          – Takımların anlatımı ve tartışılması,

          – Bireysel mini bir ödev!

 

* Modül 3 : Zihin Kalıpları

         – Kollektif düşünmede ilk bileşen olan Zihin Kalıpları konusunda ek anlatım,
         – GIB zekanın anlatımı,
         – GIB ile ilgili testin yapılması,
         – Zeka yönü kavramının pekişmesi,
         – Başkalarının zihin kalıplarını anlamak için kullanılan yöntemlerin açıklanması.
     

* Modül 4 : Takım Çalışmaları + Ödev

         – Takımların zeka yönleri konusunda çalışmaların anlatımı,
         – “Pizza” takım çalışması uygulaması,
         – Elde edilen kazanımların takım halinde çalışılması,

         – Ödev!

 

* Modül 5 : Bilişsel Tarz

        – Ben nasıl düşünüyorum ve başkaları ile düşünme ortağı nasıl olurum?
         – Bilişsel tarzların anlatımı,
         – HBDI ve dört eksenli bilişsel tarz çalışmasının detayları,
         – 35 yetkinliğin bireysel analizi,
         – Gölge nitelikler ve yorumlanması,

         – Takım çalışmasına geçiş.

 

* Modül 6 : Takım Çalışması + Ödev

         – Takım çalışması ile takımın bilişsel tarzının ortaya çıkartılması,
         – Takım haritası çalışması,
         – İyileştirme önerileri konusunda takımlar halinde beyin fırtınası yapılması.

         – Sorgulama konusunda mini bir Araştırma ödevi verilir.

 

* Modül 7 : Sorgulama Kavramı

         – Kollektif düşünmede üçüncü bileşen olan sorgulama kavramının anlatımı.

         – Sorgulama soruları (Neden, Nasıl, Kim ve Ya…olursa),
         – Takımlar halinde yuvarlak masa uygulamasının yapılması,
         – Takımların ürettikleri sonuçları paylaşırlar.
         – Tartışmalar.

 

* Modül 8 : Akıl Paylaşımı

        – Akıl paylaşımı kavramının anlatımı,
        – Pazar paylaşımından akıl paylaşımına geçiş,
        – Dikkati yönlendirmek,
        – Kolektif hayal gücü ve kolektif dikkat uygulamalarının bireysel sonra takımlar halinde çalışılması,
        – Kapanış konuşmaları.

Ampüller Ring
bottom of page