top of page

Müşteri Deneyimi Yönetimi - CEM

Müşterilerinizin markanıza verdikleri toplam değeri maksimize etmek için tüm temas noktalarındaki tüm ilişkileri yönetme bilim ve sanatıdır.

 

Müşteri deneyimi yönetiminde öncelikle deneyim haritası çıkartılmalı, müşterinizle , rakiplerinizle ve kendinizle yüzleşmeli, müşteri deneyimini yeniden dizayn etmelisiniz.

 

Müşteri deneyimi yönetiminin etkin bir şekilde yapılması sayesinde müşteri kaybetme oranı düşer, yeni müşteri bulma maliyeti azalır. Ticaretin merkezinde müşterinin kendisi yer alır. Doğru müşteri müşteri segmentinin ihtiyaçlarını doğru belirleyip, müşterinin tercih kriterlerine göre bütün bileşenleri tasarlıyor olmak başarıyı getirecektir.

 

Eğitmenler

      * Dr. Hakan Tetik

      * Erdem Özşen

      * Fikret Güçlüer

      * Gökhan Avcı

      * Pınar Küçükyıldırım

 

Kimler Katılmalı

       * Müşteriye temas eden karar verici yöneticiler

       * Müşteri deneyimini tasarlayan uzmanlar

       * Müşteriye temas eden bütün çalışanlar

       * Ürün ve pazarlama yöneticileri

 

Katılımcı Adeti ve Gruplar

       * 12-20 kişi

       * 3-4 takım

 

Süre

      * Offline 2 gün

      * Online (interaktif) 4 yarım gün

 

Modüller

İnteraktif online eğitimlerde her bir modül arasına minimum 1 gün ara verilmesi tavsiye edilmektedir.

 

* Modül 1 : Ürün Yönetimi

          – Pazar, Müşteri, Ürün, Kanal, CRM, CEM vb. gibi müşteri ile yakınsamış görünen tüm kavramların müşteri deneyimi ile ilişkilendirilmesi yapılır.
          – Beklenti ve tanışma.
   

* Modül 2 : Pazar

          – ‘Pazar deyince ne anlıyoruz?’ Sorusu ile başlayan ve sonrasında tüm bileşenleri takımlar halinde çalışarak müşterinin aslında neye ihtiyacı var sorusuna kadar yönlendiren bir dizi çalışma yapılır.
          – Takımlar çalışmaları paylaşır.
          – Müşteri kim? anlaşılır.
          – Mini bir ödev!

 

* Modül 3 : Müşteri

         – Müşteri B2B, B2C, B2E olabilir ancak özünde insan var ve insanı ne kadar anlarsak müşteriyi o kadar anlarız.
         – Empati,

         – Persona,

         – Müşteri yolculuğu kavramları anlatılır.

 

* Modül 4 : Takım Çalışmaları + Ödev

         – Takım çalışması ile daha önce yapılan çalışmalarda derinleşerek seçilen hedef pazar için personalar listelenir.
         – Persona tasarımı yapılır;
         – Her takım seçilmiş 1 persona için empati haritalaması yapar.

         – Takımlar anlatır.

         – Ödev!

 

* Modül 5 : Ödev Değerlendirme

         – Ödev değerlendirilir;

         – Persona için tasarlanan ile gerçek arasında farklar nedir?

         – Müşteri yolculuğu haritalama, temas anı ve temas anında yapılacak tasarımlar konusunda hem Türkiye’den hem de dünyadan örnekler sunulur.

         – ‘WOW effect’ için tasarım yapılırken nelere dikkat ediliyor anlatılır.

 

* Modül 6 : Takım Çalışması

         – Takımlar çalışarak anlatılanları dikkate alarak belirlenen alanlarda temas anlarını listeler,

         – MOM / MOT seçilir.

         – Yolculuk haritasını çıkartır.

         – Bunu çizerken whiteboard veya bilgisayar kullanırlar.

         – Müşteri deneyimi yolculuğunu takımlar anlatılır ve tartışılır.

 

* Modül 7 : Harita Yorumlama

         – Bir önceki çalışmada yapılan müşteri deneyimi yolculuğu ile elde ettiğimiz haritanın yorumlanması,

         – Bu haritanın kurum açısından önemi anlatılır.

         – Haritaya bakarak temas anlarında yapılabilecek dokunuşları bulmak için ‘Design thinking’ nasıl kullanılır anlatılır.

         – Empati, Persona ve temas anı üçlüsünün nasıl ele alınacağı anlaşılır.

 

* Modül 8 : Proje Tasarlama

         – Takımlar anlatılan teknikleri kullanarak temas anlarında fark yaratan deneyimleri ve mutsuz eden deneyimleri keşfederler.

         – Bunları iyileştirmek için projeler tasarlarlar.

         – Bu projeleri tanımlayarak sunarlar.

         – En iyi projeyi anlatılanlara göre seçerek ödüllendiririz.

Tokalaşma
bottom of page