top of page

Fonksiyon bağımsız tüm liderlerin ticari bakış açısı kültüründe farkındalık olarak gelişmesini ve «parayı veren» müşteriyi fark etmesini sağlandığı bir eğitimdir. Kurum içindeki bütün ölçeklerin kazancın nereden ve ne şekilde elde edildiğini hissetmesi önemlidir. Kazancı sağlayan bütün bileşenlerin bütün yönetici seviyesi tarafından bilinmesi ve içselleştirilmesi sürdürülebilir kazanç için önemli bir değerdir.

 

Strateji, pazar, müşteri, ürün ve pazarlama ekseninde ilerleyen bu eğitimde bütünsel bir bakış açısı kazanılması amaçlanmaktadır. Stratejik perspektifte pazarın nasıl oluştu, değişti ve indikatörlerinin neler olduğuna bakıldıktan sonra müşteri ve ürün özeline odaklanılarak paranın izinin sürülmesi hakkında içsel görülerin tohumları ekilmektedir.

 

Müşteri deneyimi, pazarlama konuları da design thinking metodolojisi ile ele alınarak, kazancın, yani paranın izini sürebilir bir düşünce yapısının oluşması için eğitim tamamlanmaktadır.

 

Eğitmenler

      * Dr. Hakan Tetik

 

Kimler Katılmalı

       * Orta ve üst düzey yöneticiler

       * Girişimciler

       * Patron ve yatırımcılar

       * Finans, pazarlama ve satış departmanlarının bütün paydaşları

       * Kurum içi liderler ya da lider adayları

 

Katılımcı Adeti ve Gruplar

       * 12-20 kişi

       * 3-4 takım

 

Süre

       * Offline 2 gün

       * Online (interaktif) 4 yarım gün

 

Modüller
İnteraktif online eğitimlerde her bir modül arasına minimum 1 gün ara verilmesi tavsiye edilmektedir.

 

* Modül 1 : Stratejik Bakış Açısı

          – Konu Anlatımı: Stratejik bakış açısı işe pazara bakılır.
          – Pazar yaşam eğrisi ve trendleri anlaşılır, müşteri yaşam eğrisi ile ilişkisi kurulur.

          – Ürünlerin bu iki yaşam eğrisine göre dinamikleri, hedef kitle, kanal seçimi, USP ve CVP (Müşteri değer teklifi) ; fiyatlama kavramları içselleşir.
          

* Modül 2 : Pazarlama Araştırması

          – Pazarlama Araştırması ile ilgili pratik ip uçları ve teknikleri öğrenilir.
          – Konumlanma, Finansal Göstergeler ve iş modeli netleştirilir.
          – Beklenti ve tanışma
          – Takımlar kurulur.

 

* Modül 3 : Takım Çalışması

         – Takımlar halinde anlatılan başlıkları ile ilgili takım çalışması yapılır.
         – Takımlar sonuçları paylaşır ve birlikte değerlendirmeler yapılır.

         – Ticarileştirmek ve paranın akışını fark etmek, ürünlerde ve iş modellerinde değer zincirinin nasıl çalıştığını anlamak için tartışılır.
         – Gelir modeli, fiyatlandırma ve ROI mantığı ile servis/ürün ilişkisi ve iş planı için «checklist» hazırlanır.

 

* Modül 4 : Müşteri Yolculuğu

         – Müşteriler B2B, B2C, B2E olabilir ancak özünde insan var ve insanı ne kadar anlarsak müşteriyi o kadar anlarız tezi ile empati, persona ve müşteri yolculuğu kavramları anlatılır.
         – Hedef pazar için personalar listelenir ve persona tasarımları yapılır.

         – Her takım seçilmiş empati haritalaması yapar ve takımlar anlatır.
         – Ödev

       

* Modül 5 : Değerlendirme

         – Ödev değerlendirilir.

         – Persona için tasarlanan ile gerçek arasında farklar nedir? Müşteri yolculuğu haritalama, temas anı ve temas anında yapılacak tasarımlar konusunda hem Türkiye’den hem de dünyadan örnekler sunulur.

         – “WOW effect” için tasarım yapılırken nelere dikkat ediliyor, anlatılır.

 

* Modül 6 : Takım Çalışması

         – Takımlar çalışarak anlatılanları dikkate alarak belirlenen alanlarda Temas anları listelenir.

         – MOM/MOT seçer ve yolculuk haritasını çıkartır.

         – Müşteri deneyimi yolculuğunu takımlara anlatılır ve tartışılır.

 

* Modül 7 : Yorumlama

         – Bir önceki çalışmada yapılan müşteri deneyimi yolculuğu ile elde ettiğimiz haritanın yorumlanması ve bu haritanın kurum açısından önemi anlatılır.

         – Haritaya bakarak temas anlarında yapılabilecek «değer yaratan» dokunuşları bulmak için ‘Design thinking’ nasıl kullanılır anlatılır.

 

* Modül 8 : Fiyatlama

         – Fiyatlamada değer yaratan hizmetler dikkate alınarak takımlar halinde müşteri değeri ve fiyatlama çalışılır.

         – Sonuç değerlendirmesi

paranın_izi
bottom of page