top of page

Problem Çözme & Karar verme eğitimi katılımcıların problem çözme ve karar verme yeteneklerini geliştirmek, onlara yaratıcı düşünebilme konusunda ilham vermek, problemler karışısında olumlu tutum sergilemelerini ve olaylara geniş açıdan bakabilmelerini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Çözüm odaklı bakış açısı üzerine kurulu olan bu eğitim katılımcılara problemleri/fırsatları doğru tanımlamayı, ‘kök neden’lerini bulmayı, alternatif çözümler üretip geliştirmeyi ve bunların arasından seçim yaparak isabetli karar vermeyi öğrenmeyi, yaratıcı zekâyı hayata geçirmelerine yardımcı olmayı hedeflemektedir.

 

Eğitim esnasında birçok bilmece ve vaka yardımıyla zihinsel yönden egzersizin önemini kavramaları sağlanıyor ve daha eğitim sonrasında bunları pratik olarak hayata geçirmeleri için gerekli teknikler aktarılıyor.

 

Kazanımlar

* Birçok bilmece ve vaka yardımıyla zihinsel yönden egzersizin önemi kavranacak.
* Eğitim sonrasında pratik olarak hayata geçirmeleri için gerekli teknikler aktarılıyor.

* Problemlerin iletiliş biçimiyle değil, altta yatan kök nedeni bularak çözülebileceğini
anlamak.
* Problem çözmekte zorlanan astlara nasıl destek olunabileceğini belirlemek.

* Yaratıcılığı geliştirerek iş hayatına uyarlamak.
* Ortak akıldan faydalanabilmek için uygun teknikleri kullanmak.

* Çeşitlilik ve kapsayıcılığın önemini ve problem çözümündeki etkisini anlamak
* Karar vermenin yöntemlerine hakim olmak.
* Bireysel ya da toplu verilen kararların artı ve eksilerini görmek, hangi durumda
hangi yöntemin daha etkili olduğunu deneyimlemek.

 

Eğitmenler

      *Arzu İrez

 

Kimler Katılmalı

       * Tüm seviyeden yöneticiler ve çalışanlar

 

Katılımcı Adeti ve Gruplar

       * 10-14 kişi

 

Süre

       * Offline 2 gün

       * Online (interaktif) 2 tam gün

 

Modüller

İnteraktif online eğitimlerde her bir modül arasına minimum 1 gün ara verilmesi tavsiye edilmektedir.

 

* Modül 1 : Giriş – Tanışma

– Eğitim Programının Akışı
– Tanışma

 

* Modül 2 : Problem nedir ?

– Problem Nedir ? Problem Çözmek nedir ?
– Problemlerin yapısı ve 3 temel özelliği
– Problem olumlu mudur, olumsuz mu ? Tepkilerimiz
– Çözüm odaklı tutum ve davranışlar – kritik başarı faktörleri
– Roblem çözümündeki fiziksel ve zihinsel engeller
– Problemin psikolojisi

– Kontrol kimde? Çözüm nerede?

 

* Modül 3 : Problem Çözmede Doğru Analiz

– Buzdağı Modeli
– Kök nedene inme
– Nedenler zinciri
– Etkili sorular sorma

– Etkili Soru alıştırmaları (Kerem ile Aslı, Dagi, Jefferson Anıtı)

 

* Modül 4 : Sıkça kullanılan “ortak akıl” teknikleri

– Beyin Fırtınası
– 6 şapkalı düşünce tekniği

– Balık kılçığı

– Zihin Haritası

 

* Modül 5 : Yaratıcılığı kullanma

– Kısıtlar teoremi
– Sağ-sol beyin
– Uygulamalar (Mors alfabesi, Zihin haritaları, 20 fikir tekniği, analoji ..)
– Bakış açılarını geliştirme üzerine uygulamalar (9 nokta, kibrit çöpü, pasta, uzay, seyis…)

– Yaratıcılıktan inovasyona geçiş

 

* Modül 6 : Karar Verme

– Alternatif üretme ve seçim yapma
– Risk alma
– Grup Kararı / Bireysel Karar (Avantaj ve dezavantajlar)

 

* Modül 7 : Uygulama

– “Sıkışan kamyon” uygulaması (Bir problem çözme vakası)

 

* Modül 8 : Ortak karar alma

– Ortak karar alma yöntemleri
– Sinerji
– Üçgen sayma uygulaması
– Fikir zenginliği için gerekenler (çeşitlilik ve kapsayıcılık)

– İyi fikirlerin gelişmesi için gerekli bir ortam nasıl yaratılır.

İş Konuşması
bottom of page