top of page

Hayatımızın büyük bir kısmını başkalarına bir şeyler yaptırmak veya istemediğimiz şeyleri kendimize yaptırmamak için çabalayarak geçiriyoruz. Aynı zamanda hem etken hem de edilgen tarafız.

 

Bu konuda başarıyı sağlamak için ise bazen karşı taraf ile çatışarak ilişkilerimizi zedeleyebiliyor, bazen de çatışmadan kaçınarak boyun eğebiliyoruz. Sonuçta ilişkilerimiz yıpranırken aynı zamanda da istediğimiz sonuçları elde edemiyoruz. Peki başkaları ile hem ilişkilerimizi geliştirmenin hem de istediğimiz şeylere sahip olabilmenin bir yolu var mıdır?

 

Bunun yegane yolu müzakere becerilerimizi geliştirmektir. Müzakere bir sanattır, ustaca kullanıldığında her iki tarafı da memnun eden olaylar dizisidir.

 

Evimizde ailemizle, dışarıda arkadaşlarımızla, iş yaşamımızda ise müşterilerimiz, yöneticilerimiz ve ekip arkadaşlarımızla güçlü, sağlam ve anlamlı ilişkiler kurmak için bu sanatı öğrenmemiz gerekmektedir.

 

Bu eğitim dahilinde müzakerenin inceliklerini öğrenerek (özellikle iş) hayatınız her noktasında kullanabileceğiniz engin bir bilgi ve tecrübe haline getirebilirsiniz.

 

Kazanımlar

* Gelişmiş müzakere yetkinlikleri kazanabilme

* Zorlu kişiler ile daha kolay başa çıkabilme

* Çatışmaları çok daha etkin bir şekilde yönetebilme

* Karşılaştıkları sorunları daha kolay çözebilme

* Görüşmelere veya toplantılara gitmeden önce yapmaları gereken hazırlığın temel detaylarını öğrenme

* Müzakere esnasında nelere dikkat etmeleri, nelerden kaçınmaları, güçlü oldukları konuları ne zaman gündeme getirmeleri gibi konularda 30’un üzerinde taktik öğrenme

* Ekip içi iletişimlerinin daha kuvvetli ve anlamlı hale gelebilmesi

* İlişkilerinde çok daha çözüm odaklı bir tavır sergileyebilme

* Çok daha iyi iş sonuçları elde edebilme

* Güçlü oldukları konuları masa başında kaybetmeme

 

Eğitmenler

*Turgut Özbek

 

Kimler Katılmalı

* Öncelikle satış ve satın alma profesyonelleri

* Sonrasında müşteriler ile temas halinde olan tüm firma çalışanları

* İş dünyasında çalışan herkes

* Kariyer yolculuğunda daha üst basamakları hedefleyen herkes

 

Katılımcı Adedi ve Gruplar

* 12-16 kişi
* 4-5 takım

 

Süre

* Offline 2 gün
* Online (interaktif) 4 yarım gün

 

Modüller

İnteraktif online eğitimlerde her bir modül arasına minimum 1 gün ara verilmesi tavsiye edilmektedir.

 

* Modül 1 : Müzakere Kavramının Tanımı ve Önemi

– Müzakerenin hayatımızdaki yeri ve önemi

– Müzakere kavramının tanımı

– Müzakere ikili ilişkilerimizi nasıl etkiler?

– Müzakere becerisi yüksek olan insanlar çatışmaları nasıl yönetir?

 

* Modül 2 : Etkili İnsanların Müzakere Yetkinlikleri

– Duruş, ses tonu ve vurgulamaların önemi

– Müzakerede mizahın önemi

– Krizden fırsat çıkarabilme

– Esneklik

– Saygı

– Kişiselleştirmeme

– Çatışma yönetimi

– Çözüm odaklılık

– Konuyu bir sonuca bağlama

 

* Modül 3 :Manzara Kültürü (”Muhteşem Münazaracılar” filminden parçalar eşliğinde)

– Kendi tezine iyi hazırlanmak

– Tezine inanmak

– Tezini gerektiği biçimde sunabilmek

– Tartışma ve çatışma yönetimi

– İtirazlara hazırlıklı olmak

– Müzakereden temel farkları

– Örnek münazara konuları

 

* Modül 4 : Müzakerenin Hazırlık Safhaları

– Ana konu / Niyet listesi / Olmazsa olmazlar / İstek listesi

– Anlaşamamanın Maliyeti

– Alternatifler

– Taviz Verme

– Teklif Tartışmayı Yener

– Limitlerin Belirlenmesi

 

* Modül 5 : Uygulama

– Tüm grupların aynı anda birbirleri ile müzakere etmeleri

– Hazırlık aşamasının kurallarını ne kadar uyguluyorlar?

– Müzakere etmeye ne kadar hazırlar?

– Çatışma durumlarında nasıl bir tavır sergiliyorlar?

– En karlı anlaşmayı kimler yapacak?

– Kazan / Kazan yaklaşımı

 

* Modül 6 ve 7 : Müzakere Sırasında Kullanılacak Temel Strateji ve Taktikler ( ”12 Kızgın Adam” filmi eşliğinde)

– Kişileri analiz etme ve gözlem yeteneğimizi geliştirme

– Farklı kişilikteki insanları ayrı ayrı ikna etme

– Nasıl bir mantık sıralaması izlemeli?

– Müzakerede duyguların yeri

– Müzakerede nelere dikkat etmeli ve nelerden kaçınmalı?

– Çatışmalara çözüm odaklı bir bakış açısı ile yaklaşmak

 

* Modül 8 : Oyun Teorisi ve Uygulama

– Müzakerede bilgi paylaşımının ve karşılıklı güvenin önemi

– Fayda üreten varsayım ve ihtimaller nasıl ortaya konur?

– Mahkumların ikilemi

toplantı odası
bottom of page