top of page

Aristo’nun retorik felesefesinde ikna 3 temele dayanır; Logos (mantıklı, tutarlı ve akılcı bir içerik), Ethos (Mesajı verenin kim olduğu, tarzı, karizması, inandırıcılığı) ve Pathos (mesajı alacak kitlenin bilişsel düzeyi, duyguları, motivasyonu, ruh hali)

 

Mesajını doğru iletmeye çalışan kişi bu üçünü (Ne söylediğimiz, nasıl söylediğimiz ve kime söylediğimiz) kontrol altında tutarak en güçlü etkiyi yaratan ve bunun için en uygun mecrayı kullanan kişidir.

 

Etkili yazılı-sözlü ifade için gerekenler yeterlilik, isteklilik, özdeğer ve bolca tecrübedir. Bunların bir kısmı doğuştan gelen beceriler olsa da iyi uygulamalı bir eğitimde teknik bilgi ve ipuçları aktarımı, beceri kazandırma ve beceri pekiştirme ile doğal yetenekler oraya çıkarılır, farkındalık yaratma yoluyla eksiklikler törpülenerek şirket içi ve dışı yazışma ve sunumların kalitesinde gözle görülür bir performans farkı yaratılır.

 

Amaç :

Hedefe yönelik, okur odaklı ve uygun içeriği olan araçların kullanmasının ve bu yolla şirket içi ve dışında etkin ve etkileyici bir bilgi akışının sağlanmasıdır.

 

Eğitmenler :

Arzu İREZ

 

Kimler Katılmalı

* Orta ve üst düzey yöneticiler
* Lider adayları
* Yöneticiler

 

Katılımcı Adeti ve Gruplar

* 12-20 kişi
* 3-4 takım

 

Süre

* Offline 1 gün
* Online (interaktif) 2 yarım gün

 

Modüller
Giriş – Etkili Yazım’ın önemi

● Hikayeleştirmenin temeli / hikaye ile bağ kurma
● Çağımızda etkili yazımın önemi
● İş hayatında iletişim ve imaj faktörü
● Etkili bir iletişim (yazım) için gerekenler : yeterlilik (bilgi & beceri), isteklilik
(motivasyon, konuyu benimseme), özdeğer (özgüven, özsaygı), tecrübe
(prova, kilometre)

 

İletişim Nedir ?

● İletişimin tanımı

● İletişim Çemberi (Mehrabian)
– Kelimeler (Söz)
– Söyleniş Biçimi (Müzik)
– Beden dili (Dans)

 

Yazılı ve Sözlü İletişimin Yeri ve Zamanı

● İletişimde etkin doğru mecrayı ve yöntemi seçmek (Avantaj ve
dezavantajlar)
– E-mail
– Telefon
– Yüzyüze
● Hikayleştirme
● Hikayede sürpriz faktörü

 

Yazma Aşamaları – Hazırlık

● Dinleyicim – Okuyucum kim?
● Dinleyicimin-Okuyucumun ne yapmasını istiyorum?
● Ne söylemek istiyorum?
● Nasıl bir yaklaşımım olmalı?

 

Yazma Aşamaları – Üretim

● Kısa ve öz yazmak – KISS – Yalın anlatım
● Açık ve anlaşılır yazmak – Teknik detaylar
● Kolay takip edilebilir şekilde yazmak – Sac Ayakları (Giriş, Gelişme, Sonuç)
● Uygun tarzda anlatmak-yazmak
– Çeşitlendirme
– Örneklendirme
– Teatral anlatım (Hitabet ve hikayeleştirmenin önemi)
– Mizahın kulllanımı
– Uzak durulacak konular, söylenmemesi gerekenler
● Doğru yazmanın (dilbilgisi ve noktalama) önemi
● 2 yaklaşım : Benzeşme ve Ayrışma
– Benzeyerek yakınlaşma
– Ayrışma : Farklılaşarak ikna etme
● Dikkat nasıl çekilir
● Akılda kalıcılık nasıl sağlanır
● Farklı beyinlere hitap etme (sağ ve sol beyin)

 

Aşamalar – Onarım

● İçeriğin formülü
● Şekil kontrolü
● Onarım

 

E-postalar

● E-posta adabı
● To, cc, bcc, subject… alanlarının amaca yönelik kullanılması
● Sorun yaşamamak için gereken teknik detaylar

 

Olumsuzluklarla mücadele

● Etkili/Kazandıran müzakere

● Yazılı şikayetlere yaklaşım
● Kötü haberleri iletme

storytelling
bottom of page