top of page

Stratejik pazarlama orta uzun vadedeki hedefleri içeren daha ciddi analiz, planlama ve uygulama gerektiren bir pazarlama yaklaşımıdır.

 

Stratejik pazarlama şirketin temel tercihlerini ve hedefe giderken seçilecek yolu belirler. Stratejik pazarlamanın görevi, ihtiyaçları keşfetmek, bu ihtiyaçlara uygun olarak markanın hangi ürünü veya hizmeti üreteceğini planlamaktır. Stratejik pazarlama geleceğe odaklıdır.

 

Stratejik pazarlama ile hangi ürünü, hangi müşterinin hangi segmentine, hangi kanaldan hangi özelleşmiş yöntemler ile hangi fiyatlama stratejisi ile satacağının yolunu tasarlayan üst zekadır. Bu zekanın oturduğu ve çalıştığı şirketlerde herkesin bildiği operasyonel pazarlamayı yapıyor olmak hem kolay hem güvenli hem de kazanç getirici olacaktır.

 

Eğitmenler

      * Dr. Hakan Tetik

      * Gökhan Avcı

 

Kimler Katılmalı

       * Pazarlama departmanında çalışan herkes

       * Stratejik görevlere sahip herkes

       * Ürün yönetimi departmanında çalışan herkes

       * Kanal yönetimi yapanlar

       * Kurum içinde çalışan orta ve üst düzey bütün yöneticiler

 

Katılımcı Adeti ve Gruplar

       * 12-20 kişi

       * 3-4 takım

 

Süre

       * Offline 2 gün

       * Online (interaktif) 4 yarım gün

 

Modüller
İnteraktif online eğitimlerde her bir modül arasına minimum 1 gün ara verilmesi tavsiye edilmektedir.

 

* Modül 1 : Stratejik Pazarlama

          – Stratejik Pazarlama sürecinin anlatımı,
          – Ortak akılda tüm fonksiyonları birleştiren kavram olarak stratejik pazarlamanın zihinlerde ‘herkesin fikri olduğu’ şekilde konumlandırılması.

 

* Modül 2 : Beklenti ve Tanışma + Ödev

          – Beklenti ve tanışma; sonrasında konumlandırma başlığının detaylandırılması,

                      * Pazar,

                      * Müşteri,

                      * Marka,

                      * Ürün,

                      * Kanallar,

          – Örneklendirme ve ufak çalışmalarla desteklenmesi,
          – Takımların karma olarak oluşturulması,
          – Yapılacak çalışmaların anlatılması,
          – Bireysel mini bir ödev!

 

* Modül 3 : Ödev Yorumlama

         – Ödevin dinlenmesi,
         – Sonraki ödevin aşaması için hazırlıkların anlatılması,
         – Pazar segmentlerinden başlayarak kanallara kadar tüm aşamaların detaylıca örneklerle anlatımı,
         – Takımlara minik sorularla ilham verilmesi,
         – Günlük hayattan örneklerle kavramların zenginleştirilmesi.
         

* Modül 4 : Takım Çalışmaları + Ödev

         – Elde edilen çalışmalara göre Müşteri, Ürün ve Kanal konusunda takımların çalışması,
         – Takımlar halinde yapılan çalışmaların kritik edilerek dinlenmesi,
         – Tartışılması,

         – Mesaj, Kurumsal iletişim ve Mesajların tonu konusunda iyileştirmelerin anlatılması,

         – Mini bir ödev!

 

* Modül 5 : Müşteri İlişkileri

          – Müşteri, Pazarlama ve Satış ilişkisinin detaylandırılması,
          – Tüm departmanlarla oluşan ilişkilerin netleştirilmesi,
          – CRM, CEM, ERP ve SCM gibi kavramların stratejik pazarlama ile ilişkilendirilmesi,
          – Marka ile olan ilişkisinin anlatımı,
          – Oluşturulan takımlara yeni talimatların verilmesi,

 

* Modül 6 : Takım Çalışması + Ödev

          – Takımlar halinde çalışarak öğrenilenleri dikkate alarak, belirli alanlarda takımların bölünmesi (marka, kanal, ürün, müşteri mesaj, ton gibi),
          – Çıktıların üretilmesi,
          – Bunu çizerken whiteboard veya bilgisayar kullanılması,

          – Elde edilen çıktıların anlatılması,

          – Tartışma,

          – Bir Araştırma ödevi verilir.

 

* Modül 7 : Müşteri Odaklı Yapılar

          – Müşteri odaklı yapılarda Satış, Müşteri tutundurma,

          – Müşteri karlılığı ve müşteri deneyimi konusunda bilgilerin aktarılması,
          – Müşteri ve Persona seçimlerinin takımlar bazında yapılması,
          – Bu kavramların ortak dil haline gelmesi konusunda konsensüs sağlanması,
          – Bu sayede ‘Bizim Müşterimiz Kim?’, ‘Stratejik Müşteriler Kimler?’ ve ‘Müşteri karlılığı?’ ortak dil olması.

 

* Modül 8 : Takım Çalışması

          – Takımlar çalışarak anlatılanları dikkate alarak belirlenen alanlarda Müşteri deneyimini ve temas anlarını listeler.
          – Müşteri yolculuk haritasını çıkartır.
          – Bunu çizerken whiteboard veya bilgisayar kullanırlar.
          – Müşteri deneyimi yolculuğunu takımlar anlatır ve tartışılır.

Takım çalışması
bottom of page