top of page

Hemen hemen herkes, hayatlarının belirli bir döneminde takım çalışması içerisinde yer almıştır. Takım çalışması içerisinde kişinin konumu her ne olursa olsun “iletişim” üyeler arasında oldukça önemlidir. Nerede olursanız olun bir spor takımında iki takım arkadaşı ya da bir ofiste iki yönetici.. Başarılı bir sonuç için “doğru iletişim” hayati önem taşır.

 

İletişimin temellerinin atıldığı bu eğitimde ,beynimizin nasıl çalıştığını, algılarımız ve davranışlarımızın farklılığını görecek, takım olma duygusuyla nasıl hareket edeceğimizi, iletişimin en önemli faktörlerinden biri olan dinlemenin amacını, güven ve işbirliğine dayalı iletişimi ve zor durumlarda nasıl iletişim kurmalıyızı en yalın haliyle görebileceğimiz etkili bir eğitimi sizler için hazırladık.

 

Kazanımlar

* Ana konuyu anlayabilme
* Satır aralarını okuyabilme
* Belirsizlikle başa çıkabilme
* İnsiyatif alabilme
* Diğerlerini anlama
* Kendine inanç (Assertiveness)
* Etki yaratma
* Strateji oluşturma
* Davranış biçimlerini tanıma
* Farklı profillerdeki inanların nasıl karar verdiklerini öğrenme

 

Eğitmenler

      *Funda Durmaz

      *Işıl Olut

 

Kimler Katılmalı

       * Orta ve üst düzey yöneticiler

       * Yönetici adayları

       * Liderler

       * Lider adayları

 

Katılımcı Adeti ve Gruplar

       * 12-24 kişi

       * 3-4 takım

 

Süre

       * Offline 2 gün

       * Online (interaktif) 4 yarım gün

 

Modüller

İnteraktif online eğitimlerde her bir modül arasına minimum 1 gün ara verilmesi tavsiye edilmektedir.

 

* Modül 1 : İletişimin temelleri

– Atölye kurallarının belirlenmesi
– İletişimden ne anlıyoruz?
– İletişim nedir, nasıl gelişir?
– Etkin İletişimin unsurları nelerdir?

 

* Modül 2 : Beyin işlevleri

– Beynimiz nasıl çalışır?
– Algı ve davranış farklılıklarımız
– Ön kabuller ve savunma mekanizmaları
– Kişisel bütünlük için duygu-düşünce-davranış tutarlılığı

 

* Modül 3 : Takım olmak

– Takım gelişim aşamaları (takım çarkı adımları)
• Oluşum
• Fırtına
• Düzen
• Performans

 

* Modül 4 : İletişimin farklı renkleri

– Farklı iletişim tarzlarını anlamak
– Yakınlaşma
– Uyum ve ahenk oluşturma
– İlgi çeşitleri ve iş birliğine katkıları

 

* Modül 5 : Dinleme hakkında

– Dinleme seviyeleri
– Etkin dinlemenin önündeki engeller
– Daha iyi bir dinleyici nasıl olunur?
– Soru sorma teknikleri

 

* Modül 6 : Güven ve iş birliği

– İş birliğinde güven inşaası
– Empatik iletişim nedir, nasıl kurulur?
– Zor diyaloglar ve çatışma yönetimi

 

* Modül 7 : Geri bildirim

– Yapıcı geribildirim
– İleri besleme
– Düşünceleri ve İfadeyi yeniden yapılandırmak
– Sözsüz iletişimin önemi

 

* Modül 8 : Zor durumlarda iletişim

– Saldırgan/Eğilgen tutumların etkilerini fark etmek
– Sorunlu durumlarda
– Öz-güvenli davranış geliştirmek

iletişim
bottom of page