top of page

İnsanların çoğu, katıldığı toplantılardan şikayet ediyor ve büyük bir çoğunluk toplantıları zaman kaybı olarak görüyor. Ünlü yönetim uzmanı Peter Drucker şöyle diyor: “Ya çalışır, ya da toplanırsınız. İkisini bir arada yapamazsınız.” Bu konuda Peter Drucker’ı haksız çıkaracağız! Hedefimiz, etkili bir araç olarak kullanabilmek adına, toplantıları nasıl düzenleyeceğimizi, nasıl katılacağımızı ve nasıl kapatacağımızı öğrenmek. Böylece, zaman ve enerji kaybına bir son vermek.

 

Neden toplanalım? Nasıl toplanalım? Ya da toplanmasak ne olur?

 

Bu soruların cevabını birlikte arayarak daha etkin toplantılar düzenlemenin kurallarını belirleyeceğiz.

 

Kazanımlar

* Toplantıların gerçek ve gizli maliyetine hakim olmak
* Toplantı yapma gerekliliğini daha doğru değerlendirmek
* Toplantı öncesinde daha etkin bir planlama ve organizasyon yapabilmek
* Toplantılara zamanında başlamak ve bitirmek için gerekenleri bilmek
* Aktif katılım sağlama, anlaşmazlıkları yönetme ve hedefe ulaşmayı sağlayabilmek
* Toplantıların etkili olması için nasıl kapatılacağını ve takip edileceğini bilmek
* Kurum içinde toplantı yönetimi konusunda ortak bir dil ve yöntem geliştirmek
* Toplanıları verimli hale getirmek için gerekli bilgi ve farkındalık düzeyini oluşturmak
* Toplanıların etkinliğini olumsuz yönde etkileyen faktörlerle baş etmeyi öğrenmek

 

Eğitmenler

*Arzu İrez

*Işıl Olut

 

Kimler Katılmalı

* Her kademeden çalışanlar ve yöneticiler

 

Katılımcı Adedi ve Gruplar

* 12-20 kişi
* 3-4 takım

 

Süre

* Offline 1 gün

 

Modüller

 

* Modül 1 : Toplanmalı mıyız?

– Kendimizi Değerlendirelim – Bireysel Gelişim Testi
– Toplantıların Gerçek Maliyeti Nedir?

– Toplantı yapmalı mıyız? Toplantı yapılmasını gerektiren 14 durum
– Toplantı yapmamak için 7 Sebep
– Toplantının amacı nedir?
– Toplantı türleri

 

* Modül 2 : Toplantı Öncesi

– Kimler katılmalı
– Etkin bir gündem belirlemek için rehber bilgiler
– Oda düzeni
– Zamanında başlayıp bitirmek

 

* Modül 3 : Toplantı Esnası

– Olmazsa olmazlar, kurallar, istisnalar
– Toplantı notları
– Yönetme ve tarafsızlık – Yöneticinin sorumlulukları
– Fikir üretimini körüklemek ve ortak akıl oluşturmak ile ilgili teknikler
– Anlaşmazlıklar ve Çatışmalarla başa çıkma
– İnsanları dahil etme, zor insanlarla baş etme
– Karara varma, karar ve oylama yöntemleri
– Siz katılımcı olduğunuzda yapmanız gerekenler
– Zaman yönetimi

 

* Modül 4 : Toplantı Sonrası

– Takip ve eylem planı
– İki toplantı arası yapılacaklar
– Raporlama ve deklarasyon

toplantı_yönetimi
bottom of page