top of page

Veri Anlamlandırma& Veriye Dayalı Karar

İçinde bulunduğumuz çağın en büyük değerlerinden biri VERİ’dir. Fakat veri tek başına hiçbir işe yaramamaktadır; birçok kurumun düştüğü tuzak da budur.

 

Veriyi anlamlı hale getirerek kurum için fayda üretir hale getirmek gereklidir. Ham veriyi bir cevher gibi düşünürsek bu verinin işlenerek kıymetli bir maden halinde kullanılabilir olması sağlanmalıdır. Bu eğitimde hem verinin değerini hem de nasıl anlamladırılacağı üzerinden durulacaktır. Veri eldesinden önce hangi verilerin fayda üreteceğine karar vererek veri setlerin oluşturulmasından başlayıp, marketin aksiyonlarından geri bildirim almaya kadar ki bütün süreçlerde yolunuza ışık tutmak hedeflenmektedir.

 

Eğitmenler

      * Dr. Hakan Tetik

      * Erdem Özşen

 

Kimler Katılmalı

       * Orta ve üst düzey yöneticiler

       * Pazarlama konusu üzerine çalışan herkes

       * Müşteriye temas eden herkes

       * CRM ve CEM konusunda çalışan herkes

       * Veri konusunda çalışan herkes

 

Katılımcı Adeti ve Gruplar

       * 12-20 kişi

       * 3-4 takım

 

Süre

       * Offline 2 gün

       * Online (interaktif) 4 yarım gün

 

Modüller
İnteraktif online eğitimlerde her bir modül arasına minimum 1 gün ara verilmesi tavsiye edilmektedir.

 

* Modül 1 : Verinin Kullanımı

          – Veri kavramı, Big Data, Anlamlı Veri ve Dünya’dan örneklerle verinin kullanımı konusunda örneklerle dolu açılış konuşması
          – Beklenti ve tanışma,

 

* Modül 2 : Veri/Takım Çalışması

          – 4 boyutta faydalı veri: Kalite, Uygunluk, Bütünlük ve Güncellik derinlemesine anlatımı,
          – Takımlar halinde her bir boyutun derinlemesine analizii
          – Çalışma sonrasında sunumu,
          – Tartışma,
          – Pekiştirme.

 

* Modül 3 : Veri Çeşitlendirme

         – Pazar verisi, İşletme içi veri ve İşletme dışı verilerin anlatımı.
         – Veri kaynaklarının ve kanalların araştırılması…

         – Geçmiş-Bugün-Yarının verisi ile ilgili detaylar ve tahmin etme modelleri
         – Senaryolaştırma modelleri

         – Yapay zekanın temelleri
         – Davranış incelemesi, veri altlığı ve gerçek dünya ile verinin uyumlaştırılması

 

* Modül 4 : Hedefleme

         – Veriyi okuma ve anlamlı hale getirmek için hedeflerin netleştirilmesi,
         – Verilen başlıklarda takımların hedefe göre veri toplama sürecine karar vermesi çalışması,

         – Takımların sunumu,
         – Tartışma

         

* Modül 5 : Analiz

         – Dijital verilerin analizi

         – Online verilerin analizi konusunda canlı örnekler

         – Vakalarla takımlar halinde çıkarımların çalışılması

         – Takımların sunumu

         – Elde edilen çıktıların verinin 4 boyutta incelemesi

 

* Modül 6 : Pazar Analizi

         – Pazar verisi, Pazarlama Araştırması ve Müşteri analizleri ile davranışları konusunda daha önce yapılmış canlı projelerin çıktılarının analizi

         – CRM, CEM, Satış ve Pazarlama bakış açısı analizi

         – Proje Takımlarının oluşturulması

         – Mini bir ödev

 

* Modül 7 : Sunum

         – Takımların sunumlarını yapmaları

         – Deneyimlerinin tartışılması

         – Kalite göstergelerinin irdelenmesi

 

* Modül 8 : Dijitalleşme

         – Dijital araçların etkin kullanımı ile dijitalleşme sürecinde olgunlaşma

Veri Analizi Yapan Kişi
bottom of page