top of page

Veri hikayeleştirme, verileri anlatıcı bir hikaye veya anlatıya dönüştürme sürecidir. Verileri daha ilgi çekici ve anlaşılır bir şekilde sunmayı hedefler. Bu yöntem, verileri anlamak, iletmek ve insanların daha iyi kararlar almasını sağlamak için kullanılır.

 

Veri hikayeleştirme, veri görselleştirme, anlatı oluşturma ve etkileyici sunum tekniklerini birleştirir. Veriler, grafikler, tablolar, infografikler ve diğer görsel araçlarla desteklenerek, izleyicilerin verileri daha kolay kavramaları ve analiz etmeleri sağlanır.

 

Veri hikayeleştirme, iş dünyasında karar alıcılar arasında popüler hale gelmiştir çünkü verileri etkili bir şekilde sunmak ve anlatmak, daha iyi stratejik kararlar alınmasına, sorunların çözülmesine ve iş performansının artmasına yardımcı olabilir.

 

Kazanımlar

* Veri analizine odaklanma: Veri hikayeleştirme eğitimi, verilerin analiz edilmesi ve önemli bilgilerin çıkarılması için katılımcılara odaklanma becerisi kazandırır.
* Veri görselleştirme becerileri: Veri hikayeleştirme, verileri görsel olarak etkileyici ve anlaşılır bir şekilde sunmayı gerektirir. Bu eğitim, grafikler, tablolar, infografikler ve interaktif görseller gibi araçlar kullanarak verilerin etkili bir şekilde görselleştirilmesini öğretir.
* Etkili iletişim becerileri: Eğitim, katılımcılara veri analiz sonuçlarını net, etkili ve çekici bir şekilde ifade etme becerisi kazandırır.
* Kitleye uyarlama: Farklı hedef kitlelerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlama ve verileri onlara uygun bir şekilde sunma yeteneği üzerinde odaklanır.
* Empati ve etkileşim: Veri hikayeleştirme, izleyicilerin verilere bağlanmasını ve onları etkilemeyi hedefler. Eğitim, empati becerilerini geliştirmeyi ve izleyicilerin duygusal bir bağlantı kurmasını sağlamayı öğretir.
* İş stratejisi ve karar verme: Veri hikayeleştirme, iş stratejisi oluşturma ve verilere dayalı kararlar almayı destekler.

 

Eğitmenler

      *Fikret Güçlüer

 

Kimler Katılmalı

       * Üst ve orta kademe yöneticiler,

       * Veri hikayeleştirme ve sunum becerilerini geliştirmek isteyen diğer tüm çalışanlar

       * Gelecek ile ilgili hedefleri bulunan herkes

 

Katılımcı Adeti ve Gruplar

       * 12-15 kişi

 

Süre

       * Online (interaktif) 2 yarım gün

 

İçerik

* Veri grupları
* Veri görselleştirme
* Konuşan veri
* Hikayeleştirmenin önemi
* İyi hikaye anlatımı
* Verinin hikayeleştirilmesi
* Dinleyicileri kazanmak
* Stres yönetimi ve olumlu atmosfer
* Hikaye anlatımında dikkat edilecek konular
* KISS kuralı
* Sunumda ustalaşma

Veri Bulut
bottom of page