top of page

V – volatility ( Değişiklik ) – Süreçlerdeki değerlerin değişkenliği, beklenmeyen ve/ veya stabil olmayan değerlerin gözlemlenmesi
U – uncertainty ( Belirsizlik ) – Geleceğe dair durum ve değerlerin tahmin edilebilme zorluğu
C – complexity ( Karmaşıklık ) – Bulunduğunuz durumu ve geleceği analiz ederken çok fazla değişkenin birbiriyle direkt veya endirekt ilişki içerisinde olması
A – Ambiguity ( Muğlaklık ) – Durumların ve değerlerin net olarak okunamaması

 

Liderlerin yeni iş tanımı VUCA dünyasının gerektirdiği değişime hızla adapte olmak ve değişikliklere uygun stratejiler geliştirmek.

 

Liderler bu gibi durumların bir arada bulunduğu koşullarda strateji belirlemek ve bu stratejileri başarılı bir şekilde hayata geçirmekte, bu süreçlerde ani karar değişiklikleri ile rotalarını değiştirmek konusunda zorlanmaktadırlar.

 

Geleneksel liderlerin, klasik liderlik tekniklerinin dışında yeni stil liderliğin VUCA değişkenliği doğrultusunda geliştirilmesini kabul etmesi gerek. Değişkenliklerin başarıyla büyümek için yeni fırsatlar oluşturabileceğini kabul ederek, ekonomideki değişime uyum sağlayan ancak kendi değişimlerini oluşturan bir liderlik stili deneyimlemeye başlamalılar. Bu yeni liderler hem duygusal zeka hem kurumsal adalet duygusu, hem de gelişime açık karakterlerinin bir sonucu olarak başkalarının duygularını yönetebilir, sağlıklı ve uzun soluklu iş ilişkileri kurabilirler.

 

Eğitmenler

      * Dr. Hakan Tetik

      * Erdem Özşen

      * Fikret Güçlüer

 

Kimler Katılmalı

       * Orta ve üst düzey yöneticiler

 

Katılımcı Adeti ve Gruplar

       * 12-20 kişi

       * 3-4 takım

 

Süre

       * Offline 2 gün

       * Online (interaktif) 4 yarım gün

 

Modüller
İnteraktif online eğitimlerde her bir modül arasına minimum 1 gün ara verilmesi tavsiye edilmektedir.

 

* Modül 1 : VUCA Dünyası

          – VUCA dünyasının tanımı anlatımı,
          – Strateji, liderlik, karar alma, risk yönetimi gibi konularla olan ilişkisinin anlaşılması,
          – VUCA’da her bir bileşen için örnekler,

          – İş hayatında etkileri üzerine örnekler,

          – Beklenti ve tanışma.

 

* Modül 2 : Gelecek Stratejisi

          – ‘Gelecek Stratejisi’ anlatımı,
          – Takım Çalışması,
          – Takımların ürettiği sonuçlar anlatılıyor.
          – VUCA açısından neler belli neler değil?
          – Toplu halde yorumlanıyor.

          – Öğrenilen ana fikirler VUCA bakış açısı ile değerlendiriliyor.

 

* Modül 3 : Liderliğin Önemi

         – Liderlik kavramının artan önemi,
         – VUCA dünyasında kurumların yaşadığı zorluklar,

         – Liderliğin değişen yetkinlikleri,

         – VUCA açısından yapılabilecekler,

         – Liderliğin EQ boyutu ele alınıyor.

         – Liderlik analizi yapılıyor.

 

* Modül 4 : Bireysel Sonuç

         – Elde edilen bireysel sonuçlar kısaca tartışılıyor.
         – Verilen görevler listesinin takımlar bazında yönetici/lider olarak ayrılması isteniyor.

 

* Modül 5 : Dünya Ekonomik Forumu

         – Dünya ekonomik forumunda 2020’den sonra önem kazanan 10 temel yetkinlik anlatılıyor.

         – Liderlik ile olan bağlantıları konuşuluyor.

         – Stratejik Liderlik olarak nasıl bakmalıyız.

         –VUCA dünyasında stratejik karar alma nasıl olur?

 

* Modül 6 : Takım Çalışması + Ödev

         – Yapılan çalışmaları dikkate alarak hangi kültürel dönüşümlerin yapılması gerekiyor,

         – İşletme hangi yetkinlikleri geliştirerek yarına hazır olabilir?

         – Sorularının cevapları Takım çalışması ile araştırılır.

         – Mini bir araştırma görevi verilir!

 

* Modül 7 : Yorumlama

         – Yapılan araştırmalar kısaca yorumlanır.

         – VUCA bileşenlerinin detaylı anlatımı yapılır.

         – Bileşenlerin her biri takımlara görev olarak bölünür.

         – Takımlar halinde bileşenler Liderlik kavramı ile haritalanır.

         – Bu dönüşümün birey/takım/kurum bazında nasıl yapılması gerektiği anlaşılır.

 

* Modül 8 : Yol Haritası Hazırlanması

         – Takımlar 4 kültürel yeteneğe göre bölünerek bu kültürün gelişmesi yol haritasının hazırlanması istenir.

         – Takımların çalışmaları dinlenir.

         – Elde edilen temel çıktılar birer görev olarak geliştirilmek üzere katılımcılara atanır.

Liderlik Sunumu
bottom of page