Follow Us:

Akademus

(Türkçe) Kurumsal Aklın Dönüşümü

Home VUCA Dünyasında Strateji – Eğitim

Stratejik Düşünme ve Planlama

Stratejik düşünme; rekabetin kurallarını tekrar kuran, potansiyel büyüme
yaratan, anlaşılmamış ve yaratıcı stratejileri keşfetmektir.

Stratejik düşünme doğru yönetildiğinde, işletme içerisinde yer alan başta
yönetim ekibinin ve tüm çalışanların vizyonları ile oluşur ve bireysel
yetkinliği gerektirir. 

Stratejik planlama ise, işletmenin hayallerini oluşturduğu vizyonu
gerçekleştirmek için tüm işletmeyi kapsayacak şekilde atılan adımların mega,
makro ve mikro seviyede planlanmasıdır.

Stratejik planlamanın amacı; stratejileri yaratıcı düşünceler ile
uygulanabilir yapmak ve stratejik düşünme sürecini desteklemektir.

Eğitmenler

      * Dr. Hakan Tetik

      * Yeşim Sanal

      * Fikret Güçlüer

      * Münevver Çulha

      * Pınar Küçükyıldırım

Kimler Katılmalı

       * İş dünyasında
çalışan herkes

Katılımcı Adeti ve Gruplar

      * 12-20 kişi

      * 3-4 takım

Süre

      * Offline 2 gün
      * Online (interaktif) 4
yarım gün

Modüller
İnteraktif online eğitimlerde her bir modül arasına minimum 1 gün ara verilmesi
tavsiye edilmektedir.

* Modül 1 : Strateji kavramı

          – Strateji
kavramı,
          – Dünyadan ve
Türkiye’den örnekler,
          – Bireysel
yetkinlik olarak stratejik bakış açısı,
          – Takımda ve
kurumda strateji,
          – Hayal etmek
ve eyleme geçmek,
          – İşimde ve
hayatımda stratejinin yeri nedir?

          – ”Yolculuk
Nereye” kitabı incelemesi

          Beklenti ve
tanışma

* Modül 2 : Gelecek Stratejisi

          – ‘Gelecek
Stratejisi’ anlatımı,
          – Takım
Çalışması yapılması,
          – Takımların
ürettiği sonuçlar anlatılıyor ve toplu halde yorumluyoruz;
          – Öğrendiğimiz
ana fikirleri çıkartıyoruz,
          –
Birey/Takım/Kurum olarak hangi kültürde hangi yetenekler bizi koruyacak
cevaplıyoruz.

* Modül 3 : Stratejinin Dinamikleri + Ödev

          –
Stratejinin Dinamikleri Nedir?
                 
 *
Mevcut Durum,
                 
 *
Gidilecek Yer,
                 
 *
Misyon,
         – Vizyon,
         – Stratejik
Hedefler nasıl yazılıyor, nasıl okunmalı ve işimle ilgisi nedir?
         –
Mega-Makro-Mikro Hedefler
         – BEN bu resimde
neredeyim?
         – İşimde
stratejik düşünerek nasıl daha iyi karar verebilirim?

* Modül 4 : Mega Hedefler

         – ‘Stratejik
Planlamada Hedef Seçimi ve Mega Hedefler’ çalışması yapılması
         – Takım
Çalışması yapılması
         – Takımların
çıktılarını yorumlanması

* Modül 5 : Mega Hedefler Konsolidasyonu

          Mega Hedeflerin
konsolidasyonu yapılır,
          Stratejik bazda
yorumlanır.
         Departmanlar üstü
ortak akıl kavramı burada yapılan çalışmalarla netleşir.
         Şirketin
stratejiyi nasıl yönettiği anlaşılır ve stratejik bakış açısı şirket ile
entegre olur.
          Takımlar
fonksiyonel bazda tekrar oluşturulur.

*
Modül 6 : Makro Hedefler + Ödev

          Takımlar makro
hedefleri belirler ve ilgili kaynak tahminleri yapılır.
          Workshop
sırasında takımların makro hedefleri stratejiye uyumlu hale getirmeleri
beklenir
          Örnek bir makro;
mikro hedeflere bölünür.

          Bireysel harita
çalışması ödevi verilir.

*
Modül 7 : Stratejinin Uygulanması

          Stratejinin uygulama
ilkeleri anlatılır.

        
Uygularken dinamik stratejinin nasıl çalıştığı ve işleyişi detaylandırılır.
          Stratejik
kararlar, krizde strateji, hızlı ve doğru karar alma kavramları örneklerle
anlatılır.
          Stratejinin
organizasyondaki rolü tarif edilir.
          Yönetim,
Departman, Takım seviyesinde stratejinin nasıl yer bulduğu örneklerle
zenginleştirilir, herkes büyük resmi kavrar.

* Modül 8 : Stratejiye Katkıda Bulunmanın Teknikleri

        Yeni bakış
açısını kullanarak etki ve yetki alanında pro-aktif olarak stratejilere katkıda
bulunmanın teknikleri anlatılır.
        Takım çalışmaları
yapılır.
        Stratejik bakış açısı ile
fikirler ve projeler geliştirilir.
        Takım çalışmaları
sunulur.
        Yorumlanır.
        Kapanış konuşmaları ile
workshop biter.