top of page

Vakit nakittir diyoruz ama naktimizi çalanlara göstereceğimiz tepkiyi vaktimizi çalanlara gösterebiliyor muyuz?

 

En kıymetli kaynağımız olan zamanı daha verimli ve akılcı bir şekilde yönetebilmemiz için başta kendi alışkanlıklarımızı gözden geçirmemize, çok çalışmak ve akıllı çalışmak arasında doğru seçimleri yapmamıza ve etkin kararlar vermemize destek olacak bir eğitim programı sizi bekliyor.

 

Program, verimliliğimizi artırmak için Pareto analizi ve önceliklendirme matrisini kullanmanın yanısıra doğru hedefleri belirleme, iyi planlama yapma ve kilit alanlarımızı netleştirmenin sonrasında çevremizdeki zaman çalıcıları da iyi yönetebilmek için gereken doğru yaklaşımları içeriyor.

 

Kazanımlar

* Zamanın önemini anlayabilme
* Beynimizi daha etkin kullanabilme
* Alışkanlık değiştirme
* Denge kurabilme
* Hedef belirleyerek sonuç üretme
* Önceliklendirme
* Etkin planlama – teknolojiden faydalanma
* Zaman çalıcıları yönetme

 

Eğitmenler

*Arzu İrez

*Işıl Olut

 

Kimler Katılmalı

* Her kademeden çalışanlar ve yöneticiler
* Etkinliğini ve verimliliğini artırmak isteyen herkes
* Zaman baskısı altında oluşan stresi yönetmek isteyen herkes
* İş-özel hayat dengesini oturtmak isteyen herkes

 

Katılımcı Adedi ve Gruplar

* 12-14 kişi

 

Süre

* Offline 1 gün

* Online (interaktif) 2 yarım gün

 

Modüller

Arzu edildiği takdirde eğitimden 1 ay sonra katılımcılar ve eğitmen arasında yapılacak takriben 35- 40 dakikalık teke tek online görüşme ile eğitimde oluşacak aksiyon planlarının gidişatı ve varsa engelleri aşma konusunda birebir koçluk verilebilir.

 

* Modül 1 : Bir kaynak olarak zamana bakışımız

– Hayattaki ideal dengeyi yakalamak

 

o Aktif / Pasif
o Benim zamanım / başkalarının zamanı
o Genel bakış / Ayrıntılar
o Kısa Vade / Uzun Vade
o Reaktif / Proaktif
o Ev hayatı / İş hayatı
o Başarılı olmak / Mutlu olmak

 

– Alışkanlık değiştirme felsefesi
– Kişisel Verimlilik ve Etkinlik Kavramı
– İşleri Doğru Yapmak / Doğru İşleri Yapmak
– Çok çalışmak / Akıllı Çalışmak

 

* Modül 2 : Öncelikler

– Hedef belirleme (Uzun- orta – kısa vadeli hedefler)
– Hedef konusundaki zihinsel engeller
– Hedefleri yazılı ve resimli hale getirmek
– Niyetleri Hedefe, Hedefleri Görev ve Faaliyetlere Dönüştürmek
– Hedeflerini doğru insanlarla paylaşmak
– Sonuç Üretme Felsefesi – Pareto Analizi
– Acil ve Önemli kriterlerini kullanmak
– Önceliklendirme Düzeyini Oluşturmak – Kendinin ve başkalarının önceliklerini yönetmek

 

* Modül 3 : Karar Tabanı

– En önemli kaynağımız : Beynimiz
– Beyni Anlamak/Genel Bakış ve Yapının Önemi
– Beynin katmanları (Bilinçaltı-ön bilinç-bilinç)
– Sağ ve sol beyni birlikte kullanmak
– Performans Hedeflerim
– Kilit Alanlar/ Kendi Hedef ve Sorumluluklarıma Göre Kilit Alanlarım
– Görev ve Faaliyetler / Doğru Görev ve Faaliyetlerle Çalışmak

 

* Modül 4 : Karar vermenin duygusal ve mantıksal boyutu

– Planlamanın Tanımı / Planlama ve Programlama Farkı / Kullanılabilir Zaman
– Planlama Prensipleri / Uzun ve Kısa Vadeli Planlama / Fil Tekniği
– Planlamaya Ayrılması Gereken Süreler / Planlama Yöntemi
– Yıllık, Aylık, Haftalık ve Günlük Planlama
– Ötelemenin önüne geçme
– Teknolojiyi etkin olarak kullanma (Microsoft Outlook – Calender – Cep telefonları)

 

* Modül 5 : Zaman Çalıcılarla Başa Çıkma Önerileri

– Çok işlevlilik (Multitasking) efsanesi – aynı anda kaç iş ?
– Ötelemenin önüne geçme
– Odaklanma ve Bölünmeler
– Kırmızı – Yeşil alan
– Not almak
– Sadeleşme, Kalite/miktar
– Enerji kullanımı, Çirkin kurbağa
– Mola Vermek
– Bölücü kişilerle, ani ziyaretçilerle başa çıkma
– Gerektiğinde “hayır” diyebilme

 

* Modül 6 : Zaman kaybını önleme & iletişimde doğru mecrayı seçme

– Kullandığımız mecralar – E-mail, telefon, yüzyüze iletişim
– Her mecranın avantaj ve dezavantajları
– Etkin zaman yönetimi için doğru mecrayı seçme
– Evrak ve e-mail yönetimi

Kişisel Gelişim Aksiyon Planı hazırlama

 

Eğitim sonrası:

Arzu edildiği takdirde eğitimden 1 ay sonra katılımcılar ve eğitmen arasında yapılacak takriben 35- 40 dakikalık teketek online görüşme ile eğitmde hazırlanan “Kişisel Gelişim Aksiyon Planları”nın gidişatı ve varsa engelleri aşma konusunda birebir koçluk verilebilir.

zaman_yönetimi
bottom of page