top of page

VUCA dünyasında güçlü ve adaptasyon yeteneği güçlü liderlere ihtiyaç var. Yeni dünya da çok bilgili, mantıksal zekası yüksek ya da dikeyde uzman liderlerin barınmayacağından emin olabilirsiniz. Çünkü işler, kaynaklar, süreçler gibi işin bütün bileşenleri artık disiplinler arası ve çok katmanlı olarak gelişim gösteriyor. Dolayısı ile EQ ve IQ kavramını harmanlayamayan liderleri yakın gelecekte ciddi sorunlar bekliyor. Bu yüzden liderler, empati kasını geliştirerek insan odaklı ve hedef odaklı kültürü özellikle VUCA’da holistik olarak birleştirmesini sağlayan bu eğitimi tasarladık. Yeni nesil bütünleşik liderlerin VUCA’da güçlü ve atik dönüşümler sağlamasının EQ + IQ ‘unun bileşimdeki bütünleşik liderlik modelinde yatıyor.

 

Eğitmenler

      * Dr. Hakan Tetik

 

Kimler Katılmalı

       * Orta ve üst düzey yöneticiler

       * Lider adayları

       * Yöneticiler

 

Katılımcı Adeti ve Gruplar

       * 12-20 kişi

       * 3-4 takım

 

Süre

       * Offline 2 gün

       * Online (interaktif) 4 yarım gün

 

Modüller
İnteraktif online eğitimlerde her bir modül arasına minimum 1 gün ara verilmesi tavsiye edilmektedir.

 

* Modül 1 : VUCA Dünyası

          – VUCA dünyasının tanımı anlatımı ve strateji, liderlik, karar alma, risk yönetimi gibi konularla olan ilişkisinin anlaşılması,
          – VUCA’da her bir bileşen için vakalar ve iş hayatında etkileri üzerine örnekler,
          – Beklenti ve tanışma

 

* Modül 2 : Takım Çalışması

          – Gelecek Stratejisi’ anlatımı; Takım Çalışması yapılıyor ve Takımların ürettiği sonuçlar anlatılıyor.
          – VUCA açısından neler belli neler değil?  Toplu halde yorumlanıyor.
          – Öğrenilen ana fikirler VUCA bakış açısı ile değerlendiriliyor.

 

* Modül 3 : Liderlik

         – Liderlik kavramının artan önemi, VUCA dünyasında kurumların yaşadığı zorluklar, Liderliğin değişen yetkinlikleri ve VUCA açısından yapılabilecekler konuşuluyor.
         – Liderliğin EQ boyutu ele alınıyor ve liderlik analizi yapılıyor.

 

* Modül 4 : Tartışma

         – Elde edilen bireysel sonuçlar kısaca tartışılıyor ve sonrasında verilen bir görevler listesinin takımlar bazında yönetici/lider olarak ayırması isteniyor.

 

* Modül 5 : Dünya Ekonomik Forumu 10 Temel Yetkinlik

         – Dünya ekonomik forumunda 2020’den sonra önem kazanan 10 temel yetkinlik anlatılıyor ve liderlik ile olan bağlantıları konuşuluyor.

         – Stratejik Liderlik olarak nasıl bakmalıyız?

         – VUCA dünyasında stratejik karar alma nasıl olur?

 

* Modül 6 : Yol Haritası

         – Takımlar 4 kültürel yeteneğe göre bölünerek bu kültürün gelişmesi yol haritasının hazırlanması istenir.

         – Takımların çalışmaları dinlenir ve elde edilen temel çıktılar birer görev olarak geliştirilmek üzere katılımcılara atanır.

 

* Modül 7 : Takım Çalışması

         – Yapılan araştırmalar kısaca yorumlanır.

         – VUCA bileşenlerinin detaylı anlatımı yapılır ve bileşenlerin her biri takımlara görev olarak bölünür.

         – Takımlar halinde bileşenler Liderlik kavramı ile haritalanır ve bu dönüşümün birey/takım/kurum bazında nasıl yapılması gerektiği anlaşılır.

 

* Modül 8 : Sunum

         – Takımlar anlatılan teknikleri kullanarak temas anlarında fark yaratan deneyimleri ve mutsuz eden deneyimleri keşfederler ve bunları iyileştirmek için projeler tasarlarlar.

         – Bu projeleri tanımlayarak sunarlar.

         – En iyi projeyi anlatılanlara göre seçerek ödüllendiririz.

Beyin fırtınası
bottom of page