top of page

Pek çok insanın giderek daha sıklıkla kendine sorduğu “nasıl bir dünya” sorusunun yanıtlarının aranacağı, yaşamı alanı değiştirmekten doğaya kaçışa kadar uzanan olası tüm çıkış yollarının değerlendirileceği ezber bozan bir çalışma.

 

Eğitmenler

      *Hakan Türkkuşu

 

Kazanımlar

Mevcut ve gelecek kuşakların öncelikle yaşam kalitesini güvence altına almanın ve dile pelesenk olan “hafif” çevreci yaklaşımlar yerine radikal bir sürdürülebilir düzen kurmanın önemi görülecek. Toprak ile ilgili agrikültürel uğraşlardan organik atıkların dönüştürülmesi odaklı vermikültür deneyimine hatta permakültür tasarımlarına uzanan bir yol haritası edinilecektir.

 

Kimler Katılmalı

       * Görev ve sorumlulukları ne olursa olsun her seviyede çalışan hatta çalışmayan, ,

       * Bu dünyayı çocuklarımızdan emanet aldık anlayışına sahip çıkan

       * Dünyanın yaşayacağımız tek yer olduğunu ve başka bir plan olmadığını kavrayan özellikle de doğaya kaçış ile yaşam alanını değiştirme planları yapan herkese açıktır.

 

Katılımcı Adeti ve Gruplar

       * 12-20 kişi

       * 3-4 takım

 

Süre

       * Offline 1 gün (8 saat) veya 2 yarım gün (4 saat)

       * Online (interaktif) 4 gün (2 saat)

 

Modüller

İnteraktif online eğitimlerde her bir modül arasına minimum 1 gün ara verilmesi tavsiye edilmektedir.

 

* Modül 1 : Ne olacak bu dünyanın hali?

 

* Modül 2 : Farkındalık kavramı ve kapsamı

 

* Modül 3 : Sürdürülebilirlik kavramı ve ötesi

 

* Modül 4 : Sürdürülebilir kalkınma programı ve dinamikleri

 

* Modül 5 : Doğanın sundukları: #Hava, #Toprak, #Su ve #Ateş

 

* Modül 6 : Ekolojiye genel bakış, doğa ile çatışmak yerine uyumlanmak

 

* Modül 7 : Çocuklar|Yetişkinler için agrikültür, vermikültür ve permakültür çalışmaları

 

* Modül 8 : Çocuklar|Yetişkinler için STEM: bilim, tekonoloji, mühendislik, matematik

Yeşil Binalar
bottom of page