Bizi Takip Edin

Akademus

Kurumsal Aklın Dönüşümü

Anasayfa Hızlı Normalleşme ve Stratejik Farkındalık Programı
BizKimiz

Hızlı Normalleşme ve Stratejik Farkındalık Programı

 

            Dünya dönüşüyor, Her Şey farklılaşıyor. Böyle bir dünyada yapmamız gereken tek şey “nereye gittiğimizi çok iyi bilmek”… Hem kurum olarak hem de birey olarak nereye gittiğini bilen yani stratejisi tanımlı olan her zaman 1 adım önde olacaktır. Özellikle içinde bulunduğumuz; teknolojinin bu kadar hızlı virajlar yarattığı, pandeminin tüm dünya dinamiklerini alt üst ettiği ve politika ve benzeri bir çok belirleyici konunun hiç sabit durmadığı bu dünya da sahip olunması gereken tek şey “STRATEJİK FARKINDALIK”.

 

            Bu program ile stratejik farkındalığı geliştirmek ve hızlı normalleşmek için konusunda uzman ve tecrübe sahibi uzman eğitmen/danışmanların katılımını sağladık. 8 yarım gün, farklı 4 eğitmen tarafından gerçekleştirilecek “Stratejik Farkındalık Programı” ile strateji ve başarıya giden yolu içselleştireceksiniz.

 

Detaylar aşağıdaki gibidir. 

 

Açılış :        22 Eylül 2020

                   Dr. Hakan Tetik tarafından yapılacaktır. Tüm akış, süreç ve kazanımlar webinar üzerinden aktarılacaktır. 

 

1. Gün :       23 Eylül 2020
                   Strateji Kavramı (Fikret Güçlüer)

                   Fikret Güçlüer tarafından “Strateji Kavramı” detaylı bir şekilde irdelenecektir. 2 oturum olarak, yarım günlük online workshop / eğitim olarak                                   düzenlenecektir. Bu kavramsal yaklaşımı hem kurumsal hem de bireysel ölçekte ele alarak “Strateji” kavramının geniş perspektifte içselleştirilmesi                           sağlanacaktır.

 

2. Gün :       24 Eylül 2020
                    Gelecek Stratejisi (Dr. Hakan Tetik)

                    Dr. Hakan Tetik tarafından geliştirilen “Gelecek stratejisi metodolojisi” üzerinden ilerleyecek eğitim Stratejik perspektifte gelecek üzerine temiz bir                          görü gelişimi sağlayacaktır. 2 oturum olarak, yarım günlük online workshop / eğitim sonunda bu perspektifin içselleştirilmesi sağlanacaktır.

 

                    25 Eylül 2020
                    Workshop Konu Seçimi (Gökhan Avcı)

                    Eğitimin içselleştirilmesi için yapılacak uygulamalar için gruplar oluşturulacak ve gruplar özelinde vakalar dağıtılacaktır. 

 

3. Gün :      28 Eylül 2020
                    Stratejik Planlama (Yeşim Şanal)

                   Stratejinin hayata geçirilmesi ile ilgili olan en değerli yeteneklerden biri olan “Stratejik Planlama” anlatılacaktır. Bu eğitim 2 oturum üzerinden yarım                       günlük online eğitim olarak verilecektir. Yeşim Şanal, Planlama konusunda herşeyi hem teori hem de uygulama ekseninde ele alarak aktarılacaktır. 

 

4. Gün :      29 Eylül 2020
                    Stratejik Mega Hedefler (Dr. Hakan Tetik)

                    3 basamaklı strateji yaklaşımının ilki olan “mega hedef”ler hakkında bir çok sorunun yanıtının bulunacağı bu günde yapılan workshoplar ve                                    paylaşılan vaka çalışmaları ile bu konunun kullanılabilir olgunlukta öğretilmesi amaçlanmaktadır. Bu eğitimde 2 oturumdan oluşan 1 yarım günlük                         online workshop / eğitim şeklinde gerçekleştirilecektir. 

 

                    29 Eylül 2020
                    Konu (vaka) Üzerine Ödev (Gökhan Avcı)

                    Mega hedef konusunda seçilen vaka / konu üzerine ödevler tanımlanacak; sonuç ürünü olarak neyin çıkacağı net olarak aktarılacaktır. 

 

5. Gün :       02 Ekim 2020
                     Stratejik Makro Hedefler (Dr. Hakan Tetik)

                     3 basamaklı strateji yaklaşımının ikincisi olan “makro hedef”ler hakkında bir çok sorunun yanıtına erişilecektir. Makro hedeflerin büyük resmin                                 neresinde hangi görevler ile yaratılacağı ve stratejiye ne gibi katkılar sağlayacağı anlatılacaktır. Özellikle şirket stratejisinde makro hedefler                                   üzerine vaka paylaşımlarında bulunalacaktır. Bu eğitimde 2 oturumdan oluşan 1 yarım günlük online workshop / eğitim şeklinde                                                       gerçekleştirilecektir. 

 

                     2 Ekim 2020
                     Konu (vaka) Üzerine Ödev (Gökhan Avcı)

                    Makro hedef konusunda seçilen vaka / konu üzerine ödevler tanımlanacak; sonuç ürünü olarak neyin çıkacağı net olarak aktarılacaktır. 

 

6. Gün :       05 Ekim 2020
                     Stratejik Mikro Hedefler (Dr. Hakan Tetik)

                    3 basamaklı strateji yaklaşımının ikincisi olan “mikro hedef”ler hakkında bir çok sorunun yanıtına erişilecektir. Özellikle mikro hedeflerin kimler                                  tarafından nasıl oluşturulacağı, bunların takım ölçeğinde nasıl kurgulandığı ile ilgili tüm detaylar vakalar üzerinden aktarılacaktır. Mega, Makro ve                        Mikro hedef ölçeklerinin birbirleri ile ilişkisi üzerine odaklanılacaktır.  Bu eğitimde 2 oturumdan oluşan 1 yarım günlük online workshop / eğitim                                şeklinde gerçekleştirilecektir. 

 

                     5 Ekim 2020
                     Konu (vaka) Üzerine Ödev (Gökhan Avcı)

                    Mikro hedef konusunda seçilen vaka / konu üzerine ödevler tanımlanacak; sonuç ürünü olarak neyin çıkacağı net olarak aktarılacaktır. 

 

7. Gün :       07 Ekim 2020
                    Stratejinin Uygulanması  (Dr. Hakan Tetik)

                    Strateji hakkında yapılan bütün çalışmaların en önemli basamağı uygulama kısmıdır. Stratejik yaklaşımın tüm adımlarının kurum, departman ve                            takım ölçeğinde nasıl ele alınması gerektiği anlatılacaktır. Stratejiyi uygularken yapılan hatalar ya da başarılı uygulamalar da değerli vakalar                                üzerinden anlatılacaktır. Bu eğitimde 2 oturumdan oluşan 1 yarım günlük online workshop / eğitim şeklinde gerçekleştirilecektir. 

 

                     7 Ekim 2020
                    Konu (vaka) Üzerine Sunum (Dr. Hakan Tetik / Gökhan Avcı)

                    Üzerine çalışılan konu / vakalar üzerinden tüm üretimlerin grupların belirlediği sözcüler tarafından sunumu yapılacaktır. Tüm katılımcıların katılımı                            sağlanarak  interaktif bir çalışma ortamı oluşturulacaktır. 

 

8. Gün :       09 Ekim 2020
                     Gelecek için Mutlu İnsan (Gülferi Yıldırım)

                     Strateji her zaman değer üretmek kaynakların verimliliği gibi değerli ve önemli amaçlar için yapılsa da ardındaki büyük gerçek “insan”dır. Stratejiyi                       insan yapar, insan ortaya koyar ve devamlılığını sağlar. O yüzden “mutlu insanı” yaratmak stratejinin de sürdürülebilirliğini sağlamak anlamına                               geliyor. Bu son günde mutluluk, insan ve strateji denklemi irdelenerek stratejinin sürdürülebilirliğini sağlayacak mutlu insan odaklanılacak. 

 

Koşullar :

 

Maksimum katılım :

        20 kişi       

Platform :

        Zoom meeting uygulaması üzerinden yapılacaktır.

Sertifika :

        Herkese katılım sertifikası (basılı) gönderilecektir. 

Eğitmenler :

        Dr. Hakan Tetik

        Fikret Güçlüer

        Yeşim Şanal

        Gökhan Avcı

        Gülferi Yıldırım

 

Ücret :

48.000 TL (+kdv)

36.000 TL (+kdv) (15 Eylül 2020 tarihine kadar)