top of page

Başta beynimiz olmak üzere sahip olduğumuz tüm bilişsel kaynakları daha verimli kullanarak işimize yöneltmemiz, yaratıcılığı arttırarak yeni fikirler üretmemiz, önceliklerimizi belirlememiz, daha isabetli kararlar vermemiz ve kendimizi iyi hissettirecek etkin sonuçlar oluşturmamız için hazırlanan kapsamlı ve zihin açıcı bir eğitim.

 

Kazanımlar

* Sahip olduğumuz en değerli kaynağımız olan beynimizi daha yakından tanıyıp yapısı ve işleyiş dinamikleri hakkında bilgi edineceksiniz,
* Daha yüksek bir kavrayışla hızlı öğrenme becerisi geliştirecek, bilgiyi daha hızlı işleyebilecek, daha doğru biçimde aktarabileceksiniz.
* Hafızayı geliştiren teknikleri öğreneceksiniz
* Zihin haritası hazırlamanın köşe taşlarını tanıyacaksınız
* Önceliklerinizi doğru olarak belirleyip önemliyi önemsizden ayırmayı, odaklanmayı ve bölünmeleri yönetmeyi öğreneceksiniz..
* Hedef odaklı bir yaklaşım geliştirebilecek, iş ve özel hayatınızdaki motivasyonel unsurları keşfedeceksiniz.
* Kendinizi geliştirmenin yanında başkalarını da daha iyi yönetmeyi öğreneceksiniz.

 

Eğitmenler

*Arzu İrez

 

Kimler Katılmalı

* İş dünyasında çalışan herkes

 

Katılımcı Adedi ve Gruplar

* 10-14 kişi

 

Süre (Kısa Versiyon)

* Offline 1 gün
* Online (interaktif) 2 yarım gün

 

Süre (Kapsamlı ve Uygulamalı Versiyon)

* Offline 2 gün
* Online (interaktif) 2 tam gün

 

Modüller
Seminer Programı :

*Giriş – Tanışma – Programın Hedefleri, Kişisel Hedefler ve Beklentiler
*İnsan Beyni

-Mevcut Araştırmalar
-Beyin, Yapısı, Bileşenleri ve Öğrenme
-Bağlantılar, Şablonlar ve İlişkiler
-Beyni beslemek, Koruyup Kollamak
-Beyni bir bütün olarak kullanmak
-Ruh ile hissedip beyin ile düşünmek

 

*Bilgiyi İşleme

-Çağımızın hastalığı – Aşırı Bilgi Yüklemesi
-Önemli ile önemsizi birbirinden ayırma
-Odaklanma
-Multitasking (Çokgörevlilik) Efsanesi
-Bölünmeleri önleme
-Gerektiğinde hayır diyebilme
-ACTE Formülü

 

*Başarıya giden yol
-Sadeleşme
-Kalite ve miktar dengesi
-Mükemmeliyetçilik ve Detaycılık
-Teknolojiden faydalanmak
-Baltayı bilemek
-10,000 saat ve 21 gün kuralı
-Hatalardan öğrenmek
-Enerji kullanımı
-Değişim ve alışkanlıklar
-Hayatı kontrol altına almak

 

*Zihin Haritaları

-Geleneksel Çalışma Alışkanlıkları
-Zihin Haritaları
-Uygulama Alanları
-Avantaj & Dezavantajları

 

*Hafıza

-Kısa Dönemli – Uzun Dönemli Hafıza
-Öğrenme Süreci ve Bilginin Hafızaya Kaydedilmesi
-Görsel-işitsel ve dokunsal hafıza
-Hafızayı Geliştirmek İçin İpuçları ve Teknikler

 

*Akıllı Çalışmak

-Etkililik & Verimlilik ikilemi
-Pareto Kuralını hayata geçirmek
-Zamanı ve öncelikleri yönetmek
-Doğru seçimleri yapmak

 

*Bilgiyi Aktarma

-Bilgiyi aktarma araçlarımız (Mail-telefon-yüzyüze)
-Doğru aktarım aracını seçme
-Kendini doğru ifade etme
-Karşımızdakini iyi hissettirme

 

*Motivasyon ve Hedefler

-Kişisel Motivasyona Yeni Bir Yaklaşım
-Beyni hedeflerle yönetmek
-Hayalden Aksiyona SMARTER bir yol

 

*Yaratıcı Düşünme

-Farklı bakabilme
-Yaratıcılığı yararlılığa dönüştürme

-Yaratıcılığı geliştirici fikir ve teknikler
-Problem değil çözüm odaklı olmak için teknik ve öneriler
-Ortak akıldan faydalanmak için gerekenler

iş_de_zeka
bottom of page