top of page

Değişen dünyada müşteriler ve dolayısı ile pazarlar çok ciddi bir değişime uğradı. Bu değişim alışılagelmiş bütün rekabet dinamikleri ortadan kaldırdı. Yeni dünya da rekabet kuralları baştan aşağıya değişiyor. Bu eğitimde rekabette güçlü olmak için yapılacak sistematik yol haritası ortaya konmaktadır. Pazar ve bu pazardaki konumlanma ile başlayan süreç ayrışmanın nasıl sağlanacağı hakkında yapılan tartışmalarla devam etmektedir. Ayrışmak için müşteride derinleşme ve rekabeti yeni düzlemlerde okumak gerektiğini öğreneceğiz. Aynı zamanda müşteri ürün arasında ilişkinin diğer rekabet unsurları ile ayrışma noktasında nasıl kullanılacağı hem vakalar hem de çalışmalar ile içselleştireceğiz. Dahası farklı fiyatlama metodolojileri ile nasıl avantaj kazanılacağını ve düşük fiyatın bir tuzak çukuru olduğunu içselleştireceğiz.

 

Eğitimin Amacı

Geçmekte olduğumuz dönem oldukça sert ve kırılgan. bunun öncesinde bildiğimiz deneyimlediğimiz ve tecrübe ettiğimi birçok yöntem rekabette üstünlük sağlamak için yeterli olmuyor.

Eğitmenler

*Gökhan Avcı

 

Kimler Katılmalı

*Satış, pazarlama, ürün, kanal, müşteri gibi kritik-stratejik konularda çalışan bütün seviyelerdeki çalışanlar

 

Katılımcı Adedi ve Gruplar

       * 12-24 arası

 

Süre

       * 2,5 tam gün

 

Modüller

 

Modül 1:

*Stratejik düşünme ve planlama

 

Modül 2:

*Stratejik pazarlama ve rekabet arasındaki ilişki

 

Modül 3:

*Konumlanma, ayrışma ve değer önermesinin önemi, rekabetteki kritik rolü

 

Modül 4:

*Pazar kavramı ve pazardaki rekabet olgusu. İhtiyaç temelli pazar segmentasyonu çalışması

 

Modül 5:

*Pazardan müşteriye geçiş. Müşterinin zihnindeki rekabetin anlaşılması. Persona tasarımı çalışması + Empati mapping çalışması ile rekabet okuması

 

Modül 6:

*Müşteri ve pazardaki Mega Trendlerin okunması.

 

Modül 7:

*Müşteri segmentasyonunun anlatımı. Davranış temelli müşteri segmentasyonu (nasıl yapılır – bunlar nelerdir?)

 

Modül 8:

*Rekabetin yeni anahtarı deneyim. Müşteri deneyim çalışması üzerinden rekabette üstünlük sağlayacak temas anlarının ortaya konması.

 

Modül 9:

*Kanla yönetimi nasıl yapılır? Satış kanalı – İletişim kanalı tasarımında nasıl ayrışma sağlanır.

 

Modül 10:

*Fiyatlama nasıl yapılır? fiyatlama konusunda rekabette avantaj nasıl sağlanır.

Ay Tutulması
bottom of page