Bizi Takip Edin

Akademus

Kurumsal Aklın Dönüşümü

Anasayfa Problem Çözme ve Karar Verme
BizKimiz

Eğitim

Problem Çözme ve Karar Verme

 

 

Problem Çözme & Karar verme eğitimi katılımcıların problem çözme ve karar verme yeteneklerini geliştirmek, onlara yaratıcı düşünebilme konusunda ilham vermek, problemler karışısında olumlu tutum sergilemelerini ve olaylara geniş açıdan bakabilmelerini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Çözüm odaklı bakış açısı üzerine kurulu olan bu eğitim katılımcılara problemleri/fırsatları doğru tanımlamayı, ‘kök neden’lerini bulmayı, alternatif çözümler üretip geliştirmeyi ve bunların arasından seçim yaparak isabetli karar vermeyi öğrenmeyi, yaratıcı zekâyı hayata geçirmelerine yardımcı olmayı hedeflemektedir.

 

Kazanımlar

* Birçok bilmece ve vaka yardımıyla zihinsel yönden egzersizin önemi kavranacak.
* Eğitim sonrasında pratik olarak hayata geçirmeleri için gerekli teknikler aktarılıyor.

 

Eğitmenler

      *Arzu İrez

 

Kimler Katılmalı

       * Pazarlama fonksiyonlarında çalışanlar

       * Pazarlama fonksiyonuna temas eden herkes

       * Orta ve üst seviye bütün yöneticiler

       * Müşteriye ve deneyim fonksiyonuna temas eden herkes

 

Katılımcı Adeti ve Gruplar

       * 12-24 kişi

       * 3-4 takım

 

Süre

       * Offline 1 gün

       * Online (interaktif) 2 yarım gün

 

Modüller

İnteraktif online eğitimlerde her bir modül arasına minimum 1 gün ara verilmesi tavsiye edilmektedir.

 

* Modül 1 : Giriş – Tanışma

– Eğitim Programının Akışı
– Tanışma
– Beklentilerin alınması

 

* Modül 2 : Problem nedir ?

– Problem Nedir ? Problem Çözmek nedir ?
– Problemlerin yapısı ve 3 temel özelliği
– Problem olumlu mudur, olumsuz mu ? Tepkilerimiz
– Çözüm odaklı tutum ve davranışlar – kritik başarı faktörleri
– Roblem çözümündeki fiziksel ve zihinsel engeller
– Problemin psikolojisi

– Kontrol kimde? Çözüm nerede?

 

* Modül 3 : Problem Çözmede Doğru Analiz

– Buzdağı Modeli
– Kök nedene inme
– Nedenler zinciri
– Etkili sorular sorma

– Etkili Soru alıştırmaları (Kerem ile Aslı, Dagi, Jefferson Anıtı)

 

* Modül 4 : Sıkça kullanılan “ortak akıl” teknikleri

– Beyin Fırtınası
– 6 şapkalı düşünce tekniği

– Balık kılçığı

– Zihin Haritası

 

* Modül 5 : Yaratıcılığı kullanma

– Kısıtlar teoremi
– Sağ-sol beyin
– Uygulamalar (Mors alfabesi, Zihin haritaları, 20 fikir tekniği, analoji ..)
– Bakış açılarını geliştirme üzerine uygulamalar (9 nokta, kibrit çöpü, pasta, uzay, seyis…)

– Yaratıcılıktan inovasyona geçiş

 

* Modül 6 : Karar Verme

– Alternatif üretme ve seçim yapma
– Risk alma
– Grup Kararı / Bireysel Karar (Avantaj ve dezavantajlar)

 

* Modül 7 : Uygulama

– “Sıkışan kamyon” uygulaması (Bir problem çözme vakası)

 

* Modül 8 : Ortak karar alma

– Ortak karar alma yöntemleri
– Sinerji
– Üçgen sayma uygulaması
– Fikir zenginliği için gerekenler (çeşitlilik ve kapsayıcılık)

– İyi fikirlerin gelişmesi için gerekli bir ortam nasıl yaratılır.