top of page

Stratejik satın alma faaliyeti, işletmelerde işletme faaliyetinin sürdürülmesi için gerekli olan hammadde, malzeme, araç-gereçlerin satın alınması, tedarik edilmesidir.

 

Satın alma, araştırma-geliştirme, plânlama ve kontrol gibi işlevleri de içermektedir. Bu nedenle, satın alma faaliyetinden çok, satın alma yönetiminden söz etmek daha doğru olacaktır.

 

Araştırma, plânlama ve kontrole yönelik bir satın alma sistemi, üretim ve hizmet maliyetlerinden büyük çapta bir tasarrufa da olanak vermektedir. Satın alma işlevinin sorumluluğu, yeterli kalite ve miktarda, uygun fiyatta, uygun bir teslimat plânı ile hammaddenin, donanımın ve malzemenin teslim edilmesi olarak tanımlanır.

 

Bu eğitimde bu kavramların gerçek örneklerle tanıtılması amaçlanmıştır.

Kazanımlar

● Stratejik bakış açısı kazanma
● Satınalma süreçleri ve yönetimi
● Pazarlık, iletişim ve ikna
● Finansal analiz ve değerlendirmeler
● Sözleşme yönetimi
● Performans ve raporlama yönetimi

 

Eğitmenler

● Fikret Güçlüer
 

Kimler Katılmalı

● Üst ve orta kademe yöneticiler,
● Satın alma departmanı çalışanları ve yöneticileri.
● Satın alma kariyeri yapmak isteyen çalışanlar
● İş dünyasında çalışan herkes
● Gelecek ile ilgili hedefleri bulunan herkes

 

Katılımcı Adedi ve Gruplar

● 12-24 kişi

 

Süre

● Online (interaktif) 2 yarım gün

 

Modüller

İnteraktif online eğitimlerde her bir modül arasına minimum 1 gün ara verilmesi tavsiye edilmektedir.

 

* Modül 1 : Stratejik satınalma ve kategori yönetimi

● Strateji kavramı ve stratejik yönetim
● Değer zinciri yönetimi
● Klasik (geleneksel) ve Stratejik (çağdaş) satınalma

● Kategori tanımı ve organizasyonu
● Süreç yönetimi

 

* Modül 2 : Satınalma ihtiyaç ve talep yönetimi

● Doğru talep alma
● İhtiyaç analiz yöntemleri
● Süreç yönetimi
● Kazanç analizi
● Monetization

 

* Modül 3 :Bütçe, fiyat ve tedarikçi yönetimi

● Fiyat belirleme
● Tedarikçi araştırma, seçme ve belirleme
● Tedarikçi ilişkileri yönetimi
● Risk yönetimi
● Tedarikçi ödüllendirme sistemleri
● Tedarik zinciri oluşturma ve yönetimi
● Bütçeleme ve türleri
● Bütçe gerçekleşme analizleri

 

* Modül 4 : Temel satınalma teknikleri

● Satınalma 4.0
● Emtia yönetimi,
● Eskalasyonlar
● Varyasyon yönetimi
● Endirekt satınalma
● Yap-üret satın al kararları
● Yaşam maliyeti üzerinden değerlendirme
● Risk yönetimi

 

* Modül 5 : Dijital satınalma

● Dijitalleşme
● Endüstri 4.0 kavramı
● Uygulama yöntemleri (e-ihale vb.)
● Blockchain ve big data örneklemeleri

 

* Modül 6 : Müzakere teknikleri

● Müzakere ve türleri
● Güç kaynağımız
● Başarılı müzakere ne demek?
● Win-win ve oyun kuramı
● Pratik ikna yöntemleri
● Satışçı gözünden satınalmacı
● Duygusal çatışma yönetimi

 

* Modül 7 : Veri analitiği

● Veri analitiği yaklaşımları
● Tedarik ve satın almada büyük veri yönetimi
● Tedarik metrikleri
● Veri analizi

 

* Modül 8 : Sözleşme, raporlama ve proje yönetimi

● Proje kapsam, zaman ve maliyet yönetimi
● Satınalma rapor sistematiği
● Capex ve open raporları
● Raporlama da izlenebilirlik

stratejik_satın_alma_yönetimi
bottom of page