top of page

Tasarım Odaklı Ürün Yönetimi Programı

Tasarım Odaklı Düşünme diğer bir deyişle Design thinking, yaratıcı servislerin, süreçlerin, ürünlerin, mekanların ya da fikirlerin geliştirilmesi için kullanılan özel yöntemler bütünüdür.

 

Design Thinking kullanıcıları anlamayı, varsayımlara meydan okumayı, sorunları yeniden  tanımlamayı ve prototip ve test için yenilikçi çözümler yaratmayı amaçlayan doğrusal olmayan, yinelemeli bir süreçtir ve 5 adımdan oluşur.
Empati Kur, Problemi Tanımla, Fikirleştir, Prototiple, Test Et.

 

Bu süreci ürün yönetimi disiplini ile harmanlayarak hem verimli hem de uzun soluklu pozitif çıktı ortaya koyacak uzun soluklu bir eğitim programı yaratılmış oldu.

 

Eğitmenler

      * Dr. Hakan Tetik

      * Gökhan Avcı

 

Kimler Katılmalı

       * Pazarlama departmanında çalışan herkes

       * Stratejik görevlere sahip herkes

       * Ürün yönetimi departmanında çalışan herkes

       * Kanal yönetimi yapanlar

       * Kurum içinde çalışan orta ve üst düzey bütün yöneticiler

 

Katılımcı Adeti ve Gruplar

       * 12-20 kişi

       * 3-4 takım

 

Süre

       * Offline 6 gün

       * Online (interaktif) 12 yarım gün

 

Modüller
İnteraktif online eğitimlerde her bir modül arasına minimum 1 gün ara verilmesi tavsiye edilmektedir.

 

* Modül 1 : Ürün Yönetimi

          – Ürün yönetimi temel yaklaşımları,
          – 5 yetkinlik bileşeninin detaylı anlatımı,
          – Beklenti ve tanışma.

 

* Modül 2 : Birinci bileşen stratejik bakış açısı

          – Stratejik bakış açısının detaylı bir anlatımı,
          – ‘Stratejik öngörü’ takım çalışmasının anlatımı,
          – Çalışmanın yapılması,
          – Sunum,
          – Yorumlama.

 

* Modül 3 : İkinci bileşen Pazarlama yaklaşımı & Segmentasyon

         – Pazarlama yaklaşımı & Segmentasyon anlatımı,
         – Çözüm üretme (ürün yapmıyoruz pazarın ihtiyaçlarını gideren çözümler yapıyoruz).

 

* Modül 4 : Segmentasyon Çalışmaları

         – Pazar,
         – İhtiyaçlar,
         – Müşteri segmentasyonu çalışmasının yapılması,

         – Sunum,

         – Yorumlama.

 

* Modül 5 : Üçüncü bileşen İnovasyon

         – İnovasyon yaklaşımının anlatımı,

         – Takım çalışması,

         – Örneklendirme,

         – İnovasyon farkındalığının kazandırılması.

 

* Modül 6 : Dördüncü bileşen Planlama

         – Planlama yaklaşımının anlatımı,

         – Ürün yol haritası,

         – Ürün yaşam döngüsü kavramlarının netleşmesi.

 

* Modül 7 : Ürün Yönetimi Disiplini

         – Ürün yönetimi disiplininin detaylı anlatım,

         – Metodoloji ile ilgili akışın anlatımı.

 

* Modül 8 : Fikir Geliştirme

        – Fikir Geliştirme aşamasının anlatımı,

        – Bireysel fikir çalışması,

        – Elevator pitch sunumları yapılması,

        – Oylama,

        – 3-4 fikrin metodoloji için seçilmesi.

 

* Modül 9 : Takım Dinamiği

          – Takım dinamiğinin detaylı anlatımı,
          – Seçilen fikirlerin etrafında Takımların kurulması,
          – Business Case anlatımı ile takımlara görev verilmesi.

 

* Modül 10 : Business Case

          – Business Case çalışmasının takımlar halinde yapılması,
          – Çalışmalara destek verilmesi.

 

* Modül 11 : Piranha Seansları

         – Piranha seansları ile Business Case Sınama testi yapılması,
         – Takımların geri bildirimleri aktif dinleme ile not alması.

 

* Modül 12 : Design Thinking

         – Design Thinking ve aşamalarının detaylı anlatımı,
         – Birinci aşaması olan Empati konusunda anlatım,
         – Takımlara görevlerin verilmesi.

 

* Modül 13 : Empati

         – Yapılan ön görüşmelere ve içgörülere göre Empati çalışmasının yapılması,

         – Persona tasarımı anlatımı.

 

* Modül 14 : Persona Çalışması

         – Persona çalışmasının detaylı anlatımı,

         – Persona çalışmasının revize edilerek takımların karara vermelerinin sağlanması.

 

* Modül 15 : Müşteri Deneyimi Yolculuğu

         – Müşteri deneyimi yolculuğu detaylı anlatımı,

         – Ürün ile teklif edilen değer vaadinin gerçekleşme anlarına (MoT ve MoM) odaklanarak yorumlama yapılması.

 

* Modül 16 : Takım Çalışması

        – Müşteri deneyimi yolculuğunun takımlar halinde çıkartılması,

        – Sunum,

        – Yorumlama.

 

* Modül 17 : Problem Tanımlama

         – Design Thinking ikinci aşaması olan Problem Tanımlama anlatımı,
         – Ürün/servis ile ilişkilendirmesi konusunda örneklerle anlatımı.

 

* Modül 18 : Problem Tanımlama +Takım Çalışması

         – Problem tanımlama konusunda takımların çalışması,
         – Üçüncü aşaması olan fikirleştirme konusunda takımların çalışması,
         – Sunum,
         – Yorumlama.
       

* Modül 19 : Fonksiyon /Fayda-Zorluk Matrisi

         – Fonksiyon listesi detaylı anlatımı,
         – Fayda/Zorluk Matrisinin detaylı anlatımı,
         – Örneklerle zenginleştirilmesi.

 

* Modül 20 : Fonksiyon /Fayda-Zorluk Matrisi Takım Çalışması

         – Fonksiyon listesi takımlar halinde seçili ürünler için hazırlanması,
         – Fayda/Zorluk Matrisinin takımlar halinde seçili ürünler için hazırlanması,
         – Sunum,

         – Mini Ödev!

         – Kaynak analizi yapılması.

 

* Modül 21 : Prototip ve MVP

         – Design Thinking dördüncü aşaması Prototip yapmanın anlatımı,

         – MVP konusunun ürün yol haritasında netleştirilmesi,

         – Takımlara çalışma için bilgi verilmesi.

 

* Modül 22 : Prototip ve MVP Takım Çalışması

         – Takım çalışması ile MVP kararının takımlar tarafından verilmesi,

         – Prototip geliştirme çalışması yapılması,

         – Fizibilite ödevi!

 

* Modül 23 : Ürünleştirme

         – Takımların tüm çalışmaları Ürünleştirme sunumuna dönüştürmesi,

         – Kanca atma konuşmasına hazırlık,

         – Destek çalışmalarının yapılması.

 

* Modül 24 : Final

        – Takımların her biri 15 dk. Sunum yaparlar.

        – 5 dk. soru cevap olur.

        – Jüri değerlendirme yapar.

        – Günün birincisi seçilir.

        – Kutlama,

        – Sertifika,

        – Kapanış!

Ürün konsepti
bottom of page