top of page

Tasarım Odaklı Düşünme

Design Thinking metodolojisi ile problemlerin 5 aşamalı şekilde ile nasıl çözülebileceğini, takımlara teknikleri ile öğrenilmesini ve uygulayarak da farkındalığın içselleştirmeleri sağlanır.  Müşteri olan bakış açısının, çözüm odaklı bakılması gerektiği farkındalığı bu eğitim ile aşılanır.. Empati ile başlayan yolculuğun, müşterinin gerçek ihtiyacını ve talebini okuyup anlayarak doğru çözümün üretilmesi ile ilgili olarak; en doğru ve kolay yöntemlerin başında yer alan “design thinking” yönteminin  bütün katılımcılar tarafından içselleştirilerek kendi işlerinde uygulayabilir hale gelmelerinin sağlayacakları bir eğitimdir.

 

Eğitmenler

      * Dr. Hakan Tetik

 

Kimler Katılmalı

       * Orta ve üst düzey yöneticiler

       * Müşteriye temas eden bütün paydaşlar

       * Pazarlama departmanı çalışanları

       * Müşteri hizmetleri departmanı çalışanları

       * Ür-ge ve Ar-ge

       * Ürün, servis ya da hizmet üreten herkes

 

Katılımcı Adeti ve Gruplar

       * 12-20 kişi

       * 3-4 takım

 

Süre

       * Offline 3 gün

       * Online (interaktif) 6 yarım gün

 

Modüller
İnteraktif online eğitimlerde her bir modül arasına minimum 1 gün ara verilmesi tavsiye edilmektedir.

 

* Modül 1 : Design Thinking

          – Design Thinking (Tasarım Odaklı Düşünme) konusunda trendler, eğilimler,
          – Problem tanımlama,
          – Pazar-müşteri-ürün-kanal ve gerçek hayat ile ilişkisi üzerine sohbet edilir.

 

* Modül 2 : Eğitim Detayları

          – Eğitiminin sonunda her öğrencinin beklentisi öğrenilir.
          – Tanışma
          – Takımlar TOD’da nasıl oluşturulur.
          – Dinamikler nelerdir detaylı anlatılır.
          – Takımlar kurulur.

 

* Modül 3 : TOD Süreci

         – TOD sürecinin 5 aşaması günlük hayata dokunarak anlatılır.
         – Empati, Problemi tanımlama, Fikir Geliştirme, Prototip ve Test aşamaları anlatılır.

         – Takımlar Pazarları seçerler.

         – İncelerler.

 

* Modül 4 : Takım Çalışması

         – Empati aşamasında Takımlar seçtikleri pazarların müşterilerini anlarlar.
         – İşin ucunda ihtiyaçları problemlerden çıkan insanlar var; bu detaylar empati araçları ile belirlenir.

         – Sonuçları anlatılır.

         – Yorumlama

 

* Modül 5 : Problem Tanımlama

         – Problem tanımlama aşamasında ana problemler nasıl keşfedilir, problemlerin esas merkezine inmenin teknikleri neler detaylı anlatılır.

         – Müşteri yolculuğu tasarımı, temas anının önemi, temas anlarında duygu hali ve beklentilerin anlaşılması sağlanır.

 

* Modül 6 : Fikirleştirme

         – Fikirleştirme aşamasında neler yapılıyor, nasıl yapılıyor?

         – Dünyadan Türkiye’den şaşırtan örnekler ve vakalar üzerine sohbet edilir.

         – Takımlar birer vaka seçip analiz ederler öğrendikleri bakış açısı ile incelerler.

 

* Modül 7 : Fikir Geliştirme

         – Fikirleştirme konusunda öğrendiklerimizi Müşteri yolculuğu haritasına uygulayarak yaratıcı yönleri inovatif bakış açısıyla nasıl destekleriz fark ettirilir.

         – Takımlar teknikleri kullanarak fikirleri geliştirirler ve fayda/zorluk matrisine yerleştirirler.

 

* Modül 8 : Prototip

         – Takımların yaptıkları çalışmalar dinlenir fikirler kolektif bilinç ile zenginleştirilir.

         – Takımlar geri bildirimleri alır-öğrenir.

         – Prototip için yapılacaklar anlatılır, tekniklerin detayları verilir.

         – Prototipin canlandırması tasarlanır.

 

* Modül 9 : Takım Çalışması

         – Takımlar yaptıkları tüm çalışmaları toparlayarak prototip tasarımın yöntemine karar verirler.

         – Prototiplerini oluşturmak üzere ilk çalışmalarını yaparak gelişecek bir noktaya taşırlar.

 

* Modül 10 : Takım Çalışması Detaylandırma

         – Takımlar tüm çalışmaları Tasarım odaklı düşünme ve ürün/servis sunumuna dönüştürürler ve kanca atma konuşmasını hazırlar.

         – Destek çalışmaları yapılır.

 

* Modül 11 : Sunum

         – Finalde takımların her biri 15 dk. Sunum yaparlar.

         – 5 dk. soru cevap olur.

         – Jüri değerlendirme yapar.

         – Günün birincisi seçilir.

         – Kutlama Sertifika

         – Kapanış

dengeleme kayaları
bottom of page