Bizi Takip Edin

Akademus

Kurumsal Aklın Dönüşümü

Anasayfa Tasarım Odaklı Ürün Yönetimi Programı

Yeni dünyada rekabet etmek artık çok zor. Rekabetin yeni anahtarı ürün yönetiminde… Doğru pazarda, doğru segmente odaklanarak doğru müşterinin doğru ihtiyacını anlamak ile başlıyor herşey. Okunan doğru ihtiyaç ürün yönetiminin başlangıcı oluyor. Takibinden gelen fikirleştirme, business case ve ürünleştirme süreçleri ile ihtiyacın ürüne, ürünün de kazanca dönüştüğü bir süreç bizi bekliyor.

Fakat birçok kurum ve organizasyonda ürün yönetimi konusunda bir otorite ve gücün olmadığını görüyoruz. Ürünün bir sahibi, savunucusu yok. Departmanların ve işlerin sahibi var. Asıl yönetilmesi gereken ve sahip çıkılması gereken şey ürünlerdir. Her bir ürün başlı başına kıymetli bir varlık olarak yönetilmelidir. Ki Apple, Amazon, Netflix, Volvo vb onlarca başarılı şirketin arkasında ürün yönetiminin başarısına şahit oluyoruz.

Tasarım Odaklı Düşünme diğer bir deyişle Design thinking, yaratıcı servislerin, süreçlerin, ürünlerin, mekanların ya da fikirlerin geliştirilmesi için kullanılan özel yöntemler bütünüdür.

Design Thinking kullanıcıları anlamayı, varsayımlara meydan okumayı, sorunları yeniden tanımlamayı ve prototip ve test için yenilikçi çözümler yaratmayı amaçlayan doğrusal olmayan, yinelemeli bir süreçtir ve 5 adımdan oluşur.

* Empati Kur,
* Problemi Tanımla,
* Fikirleştir,
* Prototiple,
* Test Et.

Tasarım odaklı düşünme sürecini ürün yönetimi disiplini ile harmanlayarak hem verimli hem de uzun soluklu pozitif çıktı ortaya koyacak uzun soluklu bir eğitim programı yaratılmış oldu. Bu program ile ürün yönetimi noktasında gelişmek isteyen, olgunlaşmak isteyen yada ürün yönetim disiplinini kurum bünyesinde yaratmaya çalışan kurumlar ve kendisine ürün yöneticiliği noktasında bir kariyer yaratmaya çalışan herkes tarafından alınması gereken bir eğitim programı olarak tasarlanmıştır.

Eğitmenler

* Dr. Hakan Tetik
* Gökhan Avcı

Kimler Katılmalı

* Pazarlama departmanında çalışan herkes
* Ürün ile ilişkili stratejik görevlere sahip herkes
* Ürün yönetimi departmanında çalışan herkes
* Kanal yönetimi yapanlar
* Kurum içinde çalışan orta ve üst düzey bütün yöneticiler
* Ürüne temas eden herkes
* Ürün yönetimi noktasında kariyer planlaması yapmak isteyenler.
* Ar-ge ve Ür-ge departmanındaki herkes

Katılımcı Adedi ve Gruplar

* 12-20 kişi
* 3-4 takım

Süre – Tarih

* Online (interaktif) 24 yarım gün (12 hafta / 3 Ay)
* 4 Ekim 2022 – 22 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşecektir.

Nasıl Gerçekleşecek?

* Eğitimler online ortamda (zoom) gerçekleştirilecektir.
* Her hafta salı ve perşembe günleri olmak üzere 2 modül işlenerek ilerleyecektir.
* Her bir modül ortalama 1,5 saat sürecektir.
* Her bir modül alanında uzman ve deneyimli “Ürün yönetimi” eğitmenler ve danışmanları tarafından verilecektir.
* Modüller içerisinde çalışmalar olabileceği gibi modül bitiminde ödevlerde verilecektir.
* Yapılan ara çalışmalar ve ödevler ile ürünleştirme ve ürün yönetimi süreci uygulamalı şekilde gerçekleştirilecektir. Bütün bu çalışmalar sonrasında katılımcıların bitirme ödevi kapsamında kendi ürün yönetim ödevlerini gerçekleştirmeleri ve bunu juriye sunmaları istenecektir. Juriden geçer not alan kişiler-gruplar “Akademus Tasarım Odaklı Ürün Yönetimi Başarı Sertifikası”nı almaya hak kazanacaktır. Geçer not alamayan ödev grupları 3 kez ücretsiz olarak sınav sunumuna katılma hakkına sahip olacaktır.

Ücret

* Kişi başı katılım ücreti 9.450 TL + KDV’dir.
* 10 kişinin üzerindeki toplu alımlarda %30 indirimli gerçekleştirilecektir.
* Toplu şirket katılımları için lütfen [email protected] adresi üzerinden bizimle iletişime geçin.
* 26 Ağustos 2022 tarihine kadar ön kayıt sürecidir. %10’luk e indirimden faydalanabilmek için ilgili tarihe kadar %25’lik ön ödemenin yapılması gerekmektedir.

Modüller ve Detaylar

Modül 1 : Ürün Yönetimi

* Ürün yönetimi temel yaklaşımları hakkında bilgilendirme ve detayları aktarılacaktır.
* 5 yetkinlik bileşeninin detaylı anlatımı gerçekleştirilecektir. Her bir bileşen örnekler üzerinden detaylandırılacak aktarılacaktır.
* Beklenti alınarak kişi özelinde hedeflenenler öğrenilecek ve takibinde tanışılarak networking yapılacaktır.

Modül 2 : Birinci bileşen stratejik bakış açısı

* Stratejik bakış açısının detaylı bir anlatımı. Örnekler üzerinden strateji kavramının farklı ölçeklerde içselleştirilmesi ve farkındalığının yükselmesi.
* ‘Stratejik öngörü’ takım çalışmasının detaylı şekilde anlatımı,
* Çalışmanın direktifler doğrultusunda yapılması,
* Yapılan çalışmaların sunumu,
* Sunumların diğer ekipler tarafından yorumlanması ve yapıcı eleştirilmesi.

Modül 3 : İkinci bileşen Pazarlama yaklaşımı & Segmentasyon

* Pazarlama yaklaşımı anlatımı. Pazarlama kavramının örnekler üzerinden içselleştirilmesinin sağlanması.
* Segmentasyon kavramının anlatımı.
* Çözüm üretme (ürün yapmıyoruz pazarın ihtiyaçlarını gideren çözümler yapıyoruz) hakkında farkındalık bölümü.

Modül 4 : Segmentasyon Çalışmaları

* Pazar kavramının anlaşılması ve netleştirilmesi
* İhtiyaçlar ve ürün kavramları arasındaki ilişkinin irdelenmesi, pazarı ihtiyaçlar ekseninden nasıl okuyabileceğimizin anlaşılması.
* Pazar-müşteri-ihtiyaç segmentasyon metodolojisinin uygulamalı olarak anlatımı. Grupların çalışması
* Gruplar tarafından yapılan çalışmaların sunumu
* Sunumların yapıcı şekilde yorumlanması ve eleştirilmesi

Modül 5 : Üçüncü bileşen İnovasyon

* İnovasyon yaklaşımının anlatımı, Örnekler üzerinden içselleştirilmesi
* Ar-Ge – Ür-Ge ilişkisinin irdelenmesi ve ayrıştırılması.
* Takım çalışmasının anlatımı ve süreç dahilinde yapılması,
* Örneklendirme,
* İnovasyon farkındalığının kazandırılması.

Modül 6 : Dördüncü bileşen Planlama

* Planlama yaklaşımının anlatımı, örnek olarak üzerinden planlama farkındalığınınn sağlanması
* Ürün yol haritası hakkında detaylı anlatım, Farklı ürün yol haritası modelleri üzerinden örneklendirmeler.
* Ürün yaşam döngüsü kavramlarının netleşmesi.

Modül 7 : Ürün Yönetimi Disiplini

* Ürün yönetimi disiplininin detaylı anlatım,
* Ürün yöneticisinin sorumluluk ve etki alanlarının aktarımı.
* Ürün yönetimi metodolojisi ile ilgili akışın anlatımı.

Modül 8 : Fikir Geliştirme

* Fikir Geliştirme aşamasının detayları ile anlatımı,
* Bireysel fikir çalışmasının nasıl yapılacağının anlatımı ve çalışmanın gruplar halinde yapılması
* Elevator pitch sunumları yapılması,
* Oylama,
* 3-4 fikrin metodoloji için seçilmesi.

Modül 9 : Takım Dinamiği

* Takım dinamiğinin detaylı anlatımı, vakalar üzerinden kavramın içselleştirilmesi
* Seçilen fikirlerin etrafında Takımların kurulması,
* Business Case anlatımı ile takımlara görev verilmesi.

Modül 10 : Business Case

* Business Case çalışmasının takımlar halinde yapılması,
* Çalışmalara destek verilmesi.
* Araştırma ve çalışma gereken businesscase konularının ödev olarak verilmesi

Modül 11 : Piranha Seansları

* Piranha seansları ile Business Case Sınama testinin yapılması,
* Takımların geri bildirimleri aktif dinleme ile not alması.

Modül 12 : Design Thinking

* Design Thinking metodolojisinin anlatımı ve aşamalarının detaylı anlatımı,
* Birinci aşaması olan Empati konusunda anlatım,
* Takımlara görevlerin verilmesi.

Modül 13 : Empati

* Yapılan ön görüşmelere ve iç görülere göre Empati çalışmasının yapılması,
* Persona tasarımı anlatımı. Persona tasarımını örnekler üzerinden içselleştirilmesi.

Modül 14 : Persona Çalışması

* Persona çalışmasının detaylı anlatımı,
* Persona çalışmasının revize edilerek takımların karara vermelerinin sağlanması.

Modül 15 : Müşteri Deneyimi Yolculuğu

* Müşteri deneyimi yolculuğu detaylı anlatımı, güçlü ve bilinen örnekler üzerinden kavramın ve metodolojinin içselleştirilmesi
* Ürün ile teklif edilen değer vaadinin gerçekleşme anlarına (MoT ve MoM) odaklanarak yorumlama yapılması. Bu temas anlarının örnekler üzerinden anlatımı

Modül 16 : Takım Çalışması

* Müşteri deneyimi yolculuğunun takımlar halinde çıkartılması,
* Çıkartılan temas anlarının diğer edkiplere sunum,
* Sunum sonucunda yorum ve eleştirilerin yapılması.

Modül 17 : Problem Tanımlama

* Design Thinking ikinci aşaması olan Problem Tanımlama anlatımı, Örnek ve vakalar üzerinden anlatımın zenginleştirilmesi
* Ürün/servis ile ilişkilendirmesi konusunda örneklerle anlatımı.

Modül 18 : Problem Tanımlama +Takım Çalışması

* Problem tanımlama konusunda takımların çalışmasının anlatımı ve takibinde yapılması,
* Üçüncü aşaması olan fikirleştirme konusunda takımların çalışması,
* Sunum,
* Yorumlama.

Modül 19 : Fonksiyon /Fayda-Zorluk Matrisi

* Fonksiyon listesi detaylı anlatımı,
* Ürün planlama ve fonksiyon listesinin akılcı ilişkisi
* Fayda/Zorluk Matrisinin detaylı anlatımı,
* Örneklerle zenginleştirilmesi.

Modül 20 : Fonksiyon /Fayda-Zorluk Matrisi Takım Çalışması

* Fonksiyon listesi takımlar halinde seçili ürünler için hazırlanması,
* Fayda/Zorluk Matrisinin takımlar halinde seçili ürünler için hazırlanması,
* Sunum ve takibinde sunumun diğer gruplar tarafından yorumlanması
* Mini Ödev!
* Kaynak analizi yapılması.

Modül 21 : Prototip ve MVP

* Design Thinking dördüncü aşaması Prototip yapmanın anlatımı, Prototipin örnekler (dijital ve konvansiyonel) üzerinden anlatımı
* MVP konusunun ürün yol haritasında netleştirilmesi, MVP’nin farklı ürünlerdeki örnekleri üzerinde tartışılması
* Takımlara çalışma için bilgi verilmesi.

Modül 22 : Prototip ve MVP Takım Çalışması

* Takım çalışması ile MVP kararının takımlar tarafından verilmesi,
* Prototip geliştirme çalışması yapılması, gerekiyorsa bu konudaki ilave sorumluluk ve işlerin takım fertleri tarafından edinilmesi.
* Fizibilite ödevinin detaylı şekilde takımlara aktarılması.

Modül 23 : Ürünleştirme

* Takımların tüm çalışmaları Ürünleştirme sunumuna dönüştürmesi,
* Kanca atma konuşmasına hazırlık yapılması, bu konuda detaylı bilgilendirme ve vakaların paylaşımı
* Destek çalışmalarının yapılması.

Modül 24 : Final

* Takımların her biri 15 dk. Sunum yaparlar.
* 5 dk. soru cevap olur.
* Jüri değerlendirme yapar.
* Günün birincisi seçilir.
* Kutlama,
* Sertifika,
* Kapanış!

 

  Hemen Kayıt Ol

(İletişim formunu doldururak bize ulaşabilirsiniz.)