top of page

V – volatility ( Değişiklik ) – Süreçlerdeki değerlerin değişkenliği, beklenmeyen ve/ veya stabil olmayan değerlerin gözlemlenmesi.
U – uncertainty ( Belirsizlik ) – Geleceğe dair durum ve değerlerin tahmin edilebilme zorluğu.
C – complexity ( Karmaşıklık ) – Bulunduğunuz durumu ve geleceği analiz ederken çok fazla değişkenin birbiriyle direkt veya endirekt ilişki içerisinde olması.
A – Ambiguity ( Muğlaklık ) – Durumların ve değerlerin net olarak okunamaması.

 

Vuca Ortamı doğru stratejiler üretme, doğru kararlar alma ve doğru yatırımlar yapma konusunda bireyleri ve kurumları zorluyor. Her an değişebilen dünya koşullarında olayların birçoğu kontrolümüz dışında gelişiyor.

 

Müdahale edemediğimiz bu denli yoğun bir değişim sürecinde durumun gerektirdiği yeni şartlara uyum sağlamak, doğru riskler almak, doğru hamleler yapmak ve doğru adımlar atabilmek için uyum sağlayabilmek lazım.

 

Değiştiremediğimiz şeyleri kabul etmek zorundayız. İş yaşamında ve finansal piyasalardaki belirsizliği, öngörülemeyen iniş çıkışları, kaotik yatırım ortamı ve şirket içi belirsizlikleri kabul etmemiz ve bu değişken ortama göre strateji belirlememiz gerekiyor.

 

Eğitmenler

      * Dr. Hakan Tetik

      * Fikret Güçlüer

      

 Kimler Katılmalı

       * Orta ve üst düzey tüm yöneticiler

 

Katılımcı Adeti ve Gruplar

      * 12-20 kişi

      * 3-4 takım

 

Süre

      * Offline 1 gün
      * Online (interaktif) 2 yarım gün

 

Modüller
İnteraktif online eğitimlerde her bir modül arasına minimum 1 gün ara verilmesi tavsiye edilmektedir.

 

* Modül 1 : VUCA & Strateji 

          – VUCA & Strateji kavramı,
          – VUCA’nın dinamikleri
          – Stratejik bakış açısı,
          – Takıma ve kuruma etkileri,
          – İşimde ve Hayatımda Belirsizlik ile Nasıl Yaşayabiliriz? 

       

* Modül 2 : VUCA Ortamında Stratejinin Faydası

          – ‘VUCA ortamında Stratejinin faydası’ anlatımı,
          – Takım Çalışması yapılması,
          – Takımların ürettiği sonuçlar anlatılıyor ve toplu halde yorumluyoruz;
          – Öğrendiğimiz ana fikirleri çıkartıyoruz,
          – Mini bir ödev!

 

* Modül 3 : VUCA Dünyası + Ödev Yorumlama

          – Mini ödev yorumlama
          – VUCA dünyasında sürdürülebilir kalmak için nelere dikkat etmek gerekir?
          – VUCA ortamında Liderlik kavramlarının netleştirilmesi,
          – Takımların önemi konusunda parametrelerin aktarımı. 

        

* Modül 4 : VUCA Ortamı

         – VUCA ortamında Liderlik, Karar Alma, Risk Yönetimi ve Kültür’ alan çalışması yapılır.
         – Takımların çıktılarını yorumlanması

Bölüm Ofisi
bottom of page