top of page
Amaç

Lider olarak etkinliğini artırmak isteyen profesyoneller, günümüzün kırılgan ve kaotik ortamında istenen sonuçlara ulaşmak için, paydaşlarının talep ve beklentilerini karşılamakla yükümlüler.

 

Bu süreci etkileyen unsurları daha iyi kavrayarak, potansiyeli ve vizyonu netleştirerek, güçlü ve gelişim gerektiren yetkinlikleri belirleyerek, katılımcıların bir aksiyon planı ile atölyeden ayrılmalarını hedefliyoruz.

 

Kazanımlar

* Liderlik bakış açısı ve motivasyonunun gelişimi
* Zor durumlarda kendini yönetebilme
* Başkalarını değerlendirmede objektif olabilme
* Daha etkili iletişim kurabilme
* Farklılıkları yönetebilme
* Bağlılık yaratabilme
* Takım potansiyelini performansa dönüştürme

 

Eğitmenler

      *Funda Durmaz

      *Işıl Olut

 

Kimler Katılmalı

       * Yeni ve orta kademe yöneticiler

       * Proje takım liderleri

       * Toplumsal yaşantıda etki ve fark yaratmak isteyen herkes

 

Katılımcı Adeti ve Gruplar

       * 10-16 kişi

 

Süre

       * Yüz yüze (tercihen): 1 gün

       * Online (interaktif): 2 yarım gün

 

Modüller

İnteraktif online eğitimlerde her bir modül arasına minimum 1 gün ara verilmesi tavsiye edilmektedir.

 

* Modül 1 : Liderlik kavramının incelenmesi

– Liderlik algısı ve boyutları
– Liderlik motivasyonu testi ile bireysel değerlendirme
– Durumsal liderlik yaklaşımı
– (opsiyonel uygulama: Takım pusulası)

 

* Modül 2 : Kendini yöneten lider

– Beyin işlevlerimiz ve davranışlarımıza etkileri
– Duygu-Düşünce-Davranış farkındalığı ve değişim yönetimi
– Değerler, amaçlar ve vizyonla uyumlu önceliklendirme
– (bireysel ve grup çalışmaları)

 

* Modül 3 : Liderin iletişimi

– Farklı iletişim tarzlarını anlamak ve takımı dengelemek
– Dinleme seviyeleri ve “gerçek” dinleme
– Doğru ve güçlü sorular sorabilmek
– Geribildirim ve ileri beslemeden faydalanmak
– (uygulama: role play)

 

* Modül 4 : Takım performansını yönetmek, korumak ve geliştirmek

– 4 aşamalı takım çarkı döngüsü (oluşum, fırtına, düzen, performans) ve Lider’in tutumu
– İvme yaratmak
– Potansiyeli geliştirmek
– Bağlılık oluşturmak
– (beyin fırtınası ve grup çalışmaları)

yönetici
bottom of page