top of page

Ekonomi bilimi en yalın hali ile “kıt kaynaklar ile sınırsız ihtiyaçların karşılanması” olarak ve bir “sanat” nitelemesi ile tanımlanır. Ekonominin girdileri emek, girişimcilik, doğal kaynaklar ve sermaye olarak sıralansa da işin başında “zaman” boyutunu ve özellikle Z kuşağını iyi kavramak gerekir. Bu program denklemdeki bu eksikliği gidermeye odaklıdır.

 

Eğitmenler

      *Hakan Türkkuşu

 

Kazanımlar

Özellikle satış ve pazarlama alanındaki genç profesyoneller, hiç para kazanmasa da otomobil ve ev gibi yatırım konularından düşük maliyetli FMCG – Hızlı Tüketim Ürünleri’ne uzanan her alanda satın alma kararlarında doğrudan ve/veya dolaylı etkisi olan, adı konmasa da “karar alıcı” konumdaki genç bireylerin ne kadar ciddiye alınması gerektiğini keşfedecek. Yeni nesil “müşteri” ile tanışacak, satışın 7/24 olması gerektiğini anlayacak.

 

Kimler Katılmalı

       * Profesyonel yaşamdaki kariyerinde ilerlemek ve günü geldiğinde girişimci tarafa geçmeyi düşünen,

       * Satacak fikri olan,

       * Kendinden ilerisini görme becerisini geliştirmek isteyen

       * Riski göze alabilen

       * Beyaz yakalı olmanın markalar ile donatılan bir bireyden öte olduğunu fark eden

       * Kendisinin bir marka olma potansiyeli taşıdığını düşünen profesyoneller.

 

Katılımcı Adeti ve Gruplar

       * 12-20 kişi

       * 3-4 takım

 

Süre

       * Offline 1 gün (8 saat) veya 2 yarım gün (4 saat)

       * Online (interaktif) 4 gün (2 saat)

 

Modüller
İnteraktif online eğitimlerde her bir modül arasına minimum 1 gün ara verilmesi tavsiye edilmektedir.

 

* Modül 1 : 5N1K ile klasik satın alma süreci, günümüzde karar için bilgi kaynakları

 

* Modül 2 : Satın almada rasyonellik ile duygusallık paradoksu

 

* Modül 3 : Geçmişten günümüze tüketici | kullanıcı açısında marka, algı ve vaad analizi

 

* Modül 4 : Reklam ve mecranın önemi

 

* Modül 5 : Halkla ilişkiler açısında müşteri avı

 

* Modül 6 : Etkinlik ile sunulan deneyim ve yakalanan başarı

 

* Modül 7 : Merkezi olmayan, zamanı sınırsız bir yeni dünya düzeninde ticaret

 

* Modül 8 : Yeni değerler ve kazanç kapıları, çalışmak yerine oynayarak kazanmak mümkün mü?

Ocak ayı
bottom of page