top of page

İşletmeleri yarına taşıyan liderlerin pro-aktif ve stratejiye uygun taktikleri  hayata geçirmesini; takımlarına ilham olmasını sağlar.

 

Eğitmenler

      * Dr. Hakan Tetik

 

Kimler Katılmalı

       * Orta ve üst düzey yöneticiler

 

Katılımcı Adeti ve Gruplar

       * 12-20 kişi

       * 3-4 takım

 

Süre

       * Offline 3 gün

       * Online (interaktif) 6 yarım gün

 

Modüller
İnteraktif online eğitimlerde her bir modül arasına minimum 1 gün ara verilmesi tavsiye edilmektedir.

 

* Modül 1 : Strateji

          – Strateji Kavramı
          – Dünyadan ve Türkiye’den örnekler,

          – Bireysel Yetkinlik olarak Stratejik Bakış Açısı,

          – Takımda ve Kurumda Strateji,

          – Hayal etmek ve eyleme geçmek,

          – İşimde ve Hayatımda Stratejinin Yeri Nedir?

          – Yolculuk Nereye kitabı

 

* Modül 2 : Takım Çalışması

          – Gelecek Stratejisi’ anlatımı
          – Takım Çalışması yapılıyor.
          – Takımların ürettiği sonuçlar anlatılıyor.

          – Yorumlama
          – Öğrendiğimiz ana fikirleri çıkartıyoruz.

          – Ödev

 

* Modül 3 : Stratejinin Dinamikleri

         – Mini Ödev yorumlama
         – Stratejinin Dinamikleri Nedir? (Mevcut Durum, Gidilecek Yer, Misyon) Vizyon, Stratejik Hedefler nasıl yazılıyor, nasıl okunmalı ve işimle ilgisi nedir?

         – BEN bu resimde neredeyim
         – İşimde stratejik düşünerek nasıl daha iyi karar verebilirim?

 

* Modül 4 : Stratejik Planlama Takım Çalışması

         – Stratejik Planlamada Hedef Seçimi ve Mega, Makro ve Mikro Hedefler ve Mega Hedefler için Takım Çalışması yapılıyor.
         – Takımların çıktılarını yorumluyoruz.

         

* Modül 5 : Projelendirme

         – Proje kavramı

         – Projenin karakteristikleri ve projelerin amaçlarına yönelik konu anlatımı yapılır.

         – Projelerin kritik başarı faktörleri ve operasyonel/stratejik proje örnekleri verilir.

 

* Modül 6 : Proje /Takım Çalışması

         – Projelerin başarısını belirleyen bileşenleri belirlemek için Takım Çalışması yapılıyor.

         – Takımların çıktılarını yorumluyoruz.

         – Projelerde dikkat edilmesi gereken noktalar içselleştiriliyor.

 

* Modül 7 : Önceliklendirme

         – Takımlar halinde stratejik değeri olabilecek olan projeler takım çalışmalarında beyin fırtınası ile listeleniyor.

         – Fayda/Zorluk matrisi anlatılıyor ve projelerin takımlar tarafından önceliklendirme yapılıyor.

 

* Modül 8 : BOSCARD Tekniği

         – BOSCARD tekniği ile seçilmiş projelerin takımlar halinde çalışması yapılıyor.

         – Projeler sınama testine girmek üzere takımlar tarafından anlatılıyor.

         – Takımlar geri bildirimleri not alıyor.

 

* Modül 9 : Analiz

         – Paydaş analizi, Risk analizi ve İş dökümü yapısı konularında anlatım yapılıyor.

         – Takımların gerçek hayattan kritikleri alınıyor.

         – Örneklerle farkındalık sağlanıyor.

 

* Modül 10 : Haritalama

         – Paydaş analizi ve paydaş iletişim planı takımları tarafından hazırlanıyor.

         – Paydaş analizinde derinleşmek için empati haritası kullanılıyor.

 

* Modül 11 : Risk Analizi

         – Takımlar tarafından geçerli proje için risk analizi yapılıyor.

         – Risk önleme faaliyetleri tanımlanıyor.

 

* Modül 12 : Sunum

         – Projenin fizibilitesi takımlar halinde çalışılıyor.

         – Takımlar halinde sunumlar yapılıyor.

         – Projenin değerlendirmeleri jüriler tarafından yapılıyor.

         – Şampiyon takım seçiliyor.

Birlikte işi
bottom of page